Dette sted vil ikke blive besøgt af mennesker i 100.000 år

24/05/2024 15:29

|

Nicolai Busekist

Foto: Shutterstock.com
I Finland har de åbnet verdens første atomaffaldsdepot. Efter 100 til 120 år vil det være forseglet i mindst 100.000 år.

Mest læste i dag

"Onkalo" er det finske ord for en hule eller et hulrum. Det antyder noget stort og dybt: Man ved ikke, hvor en Onkalo ender, eller om den overhovedet gør det.

Ifølge BBC er det et passende navn for en stor grav, der er blevet bygget i Finland over de sidste 20 år. Onkalo ligger 450 meter dybt i klippegrunden på øen Olkiluoto i landets sydvestlige del og er verdens første slutdepot for brugt atombrændsel.

Olkiluoto huser tre atomreaktorer, der står side om side ved kysten. Den tredje blev taget i brug i 2020 og var den første nye reaktor i Vesteuropa, der har leveret strøm i 15 år. Sammen med to andre reaktorer i Loviisa på sydkysten dækker disse reaktorer 33% af Finlands elforbrug.

Ros fra Det Internationale Atomenergiagentur

Byggeriet af Onkalo har kostet en milliard euro (omkring 7,5 milliarder kroner) og forventes at blive taget i brug om cirka et år. Igangsættelsen betragtes af mange, herunder Det Internationale Atomenergiagentur IAEA, som en milepæl.

"Alle kendte til idéen om et geologisk depot for højradioaktivt atomaffald, men Finland har gjort det til virkelighed," udtalte Rafael Mariano Grossi, generaldirektør for IAEA, under et besøg på stedet for tre år siden.

Deponeringen af de brugte brændselsstave vil begynde inden for de næste år. Den finske Onkalo-operatør Posiva vurderer, at det vil tage 100 til 120 år at fylde depotet. Derefter vil hele anlægget blive forseglet, så beholderne kan opbevares i mindst 100.000 år med deres dødelige radioaktive indhold isoleret fra omverdenen.

Kritikere findes også

I Onkalo vil brugte brændselsstave blive deponeret uden at blive genforarbejdet. Nogle forskere mener, at genforarbejdning - altså processen med at adskille plutonium og uran fra brugte brændselselementer, hvilket resulterer i genanvendeligt kernemateriale og højradioaktivt affald - ville øge sikkerheden, da den samlede volumen af det resterende affald ville blive reduceret.

"Man kan også genvinde uran og plutonium, som kan bruges til fremstilling af nyt brændsel," forklarer Marja-Siitaru Kauppi, lektor ved Kemisk Institut på Helsingfors Universitet, som har forsket for Posiva. Omkring en tredjedel af verdens atomaffald er allerede blevet genforarbejdet og kan derefter omdannes til glas.

Advarsel om nuklear terrorisme

Andre advarer dog om, at genforarbejdning øger risikoen for nuklear terrorisme. Langsigtet kan glaseret affald også opløses ved kontakt med grundvand. Posiva, der er det firma, der er oprettet til at bygge og drive Onkalo, siger selv, at genforarbejdning er teknisk krævende og dyrt.

Desuden genererer genforarbejdning stadig en vis mængde højradioaktivt affald. Posiva er derfor overbevist om, at 'et deponeringsanlæg under alle omstændigheder ville være nødvendigt'.