Betalte 3.044 kroner i depositum: 62 år senere har det gjort deres børn rige

29/07/2023 12:30

|

Sebastian Ilsøth

Foto: Shutterstock
En vild strid om lejedepositum er blevet afgjort, og det må siges at have været en god forretning for lejeren.

Mest læste i dag

Da et tysk par i 1960 flyttede ind i en lejet lejlighed, blev de pålagt at betale et depositum svarende til mellem én og seks måneders husleje. Ifølge Tag24.de udgjorde dette depositum 800 mark (cirka 3.000 kroner), som senere i 2005 blev overført til et nyt udlejningsselskab, der købte lejligheden.

Parret boede i lejligheden i mange år, helt indtil deres død i 2018, hvorefter deres børn krævede depositummet udbetalt. Dette førte dog til en længerevarende uenighed, som skulle tage flere år at løse.

Det nye ejendomsselskab havde investeret depositummet i aktier i deres eget selskab, og disse aktier havde nu en værdi på omkring 115.000 euro (856.000 kroner). Børnene ønskede derfor at få udbetalt eller overført aktierne i stedet for det oprindelige beløb på cirka 3.000 kroner.

Ejendomsselskabet afviste dette krav og overførte kun omkring 3.000 kroner til børnene, hvilket ikke tilfredsstillede dem.

Retssag gjorde dem rige

I december 2021 blev der indledt en retssag mellem børnene og ejendomsselskabet, hvor børnene insisterede på at modtage aktierne til en værdi af cirka 856.000 kroner i stedet for de 3.000 kroner, som deres forældre oprindeligt havde betalt som depositum.

Til alles overraskelse gav retten faktisk børnene medhold. I den oprindelige lejekontrakt stod der, at selskabet havde ret til at investere depositummet i aktier, men at aktierne skulle overdrages til lejer ved lejemålets ophør.

Derfor afgjorde byretten den 19. juli, at ejendomsselskabet skulle overføre aktierne til det afdøde pars børn. Ejendomsselskabet har dog valgt at anke beslutningen, så den endelige afgørelse er stadig ikke truffet.