Skaber kæmpe kaos i trafikken: Mange danskere har ikke styr på denne regel

23/10/2023 16:22

|

Sebastian Ilsøth

Foto: Gjensidige
Det viser sig, at mange danskere ikke har styr på reglerne.

Mest læste i dag

Mange danskere er usikre på korrekt adfærd ved busstoppesteder, og der opstår betydelig forvirring om, hvem der bør give plads til hvem, når bussen standser ved cykelstien. Dette er resultatet af en undersøgelse udført af Kantar Gallup for Gjensidige, som er blevet meddelt i en pressemeddelelse fra Gjensidige.

Når passagerer forlader bussen og direkte bevæger sig ud på cykelstien, hvor cyklister utålmodigt fremrykker, opstår spørgsmålet om, hvem der skal vige for hvem. Beklageligvis tror hver femte dansker fejlagtigt, at det er bussens passagerer, der skal give plads til cyklisterne, når de stiger direkte ud af bussen og ind på cykelstien. Dette misforståede synspunkt har ført til problemer, som Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige, forklarer.

"Når man forlader bussen og træder umiddelbart ud på cykelstien, bør man forvente, at cyklisterne giver plads for at undgå farlige situationer. Mange af de skader, vi ser fra trafikuheld, opstår, fordi parterne er usikre på reglerne. Dette understreger vigtigheden af, at vi alle er bekendt med færdselsloven. En mulig løsning kunne være tydeligere skiltning ved busstoppestederne," siger Henrik Sagild.

Der er dog situationer, hvor det er bussens passagerer, der skal give plads til cyklisterne. Dette gælder, når der er en helle, der adskiller busstoppestedet fra fortovet, hvor bussens passagerer stiger ud.

Store forskelle på landsplan

Kendskabet til reglerne ved busstoppesteder varierer også geografisk. Der er betydelige forskelle i, hvor godt danskerne forstår reglerne om, hvem der skal give plads ved busstoppesteder, afhængig af regionen. I hovedstaden er 87% klar over, at det er cyklisterne, der skal give plads, når bussens passagerer stiger ud på cykelstien. I modsætning hertil ved kun halvdelen af indbyggerne i Nordjylland, hvordan de skal opføre sig, når de nærmer sig et busstoppested. Disse forskelle i forståelsen af reglerne kan delvist skyldes variationer i lokal infrastruktur, forklarer Henrik Sagild.

"Selv i et relativt lille land som Danmark kan infrastrukturen variere betydeligt. Den lavere forståelse af reglerne i Nordjylland kan derfor skyldes, at færre mennesker dagligt oplever denne særlige situation. Ikke desto mindre ændrer det ikke på vigtigheden af at forstå reglerne for at undgå fare for en selv og andre, især når man rejser rundt i landet, hvor vejforholdene kan være anderledes."

Undersøgelsen blev udført af Kantar Gallup for Gjensidige i marts 2022 og inkluderede 1027 repræsentativt udvalgte danskere.