Selskab forklarer: Derfor bliver affaldet, borgerne har sorteret, blandet sammen i skraldebilen

08/10/2023 15:54

|

Sebastian Ilsøth

Arkivbillede. Foto: Shutterstock
Den nye affaldssortering er ved at blive rullet ud, men afhentningen har skabt stor undren blandt nogle borgere.

Mest læste i dag

Efter sommerferien blev den nye affaldssortering i Aarhus officielt igangsat med ti forskellige fraktioner. Denne nye ordning implementeres gradvist frem til det nye år.

I tidsrummet indtil december vil den nye ordning blive udrullet trinvis. Dette betyder, at nogle kunder allerede har modtaget nye affaldsbeholdere og sorterer i henhold til den nye ordning, mens andre stadig bruger de gamle beholdere og følger den tidligere metode.

Mange af de kunder, der har begyndt at sortere efter den nye ordning, har sikkert undret sig over, at beholderen med genanvendelige materialer som glas/metal og plast, mad- og drikkekartoner tømmes sammen i skraldebilen, hvilket kan virke forvirrende.

Kredsløb, ansvarlig for den nye affaldssortering i Aarhus, forsikrer dog, at affaldet i sidste ende vil blive sorteret korrekt, selvom det midlertidigt blandes sammen. Denne sammenblanding vil kun forekomme i en kort periode.

Lars Banke, chef for genbrug i Kredsløb, udtaler: "Aarhusianerne har generelt taget godt imod den nye ordning og gør en stor indsats for korrekt sortering. Selvom det kan virke forvirrende at blande affaldet fra to rum sammen, vil dette kun vare en kort periode, og i disse tilfælde sørger vi for, at affaldet efterfølgende sorteres korrekt."

Fyldte biler og færre kørsler

For at undgå at bilerne kører halvfyldte og dermed sparer omkostninger, valgte man denne midlertidige løsning, hvor bilerne fyldes op og kører færre gange. Samtidig ønskede man, at kunderne skulle opleve en nem og glidende overgang til den nye ordning, hvor de blot skulle sortere mere, når de fik de nye beholdere.

Hovedmålet er at få det genanvendelige affald, herunder blød plast og mad- og drikkekartoner, ud af restaffaldet og ned i beholderen til genanvendeligt affald. På den måde kan det senere sorteres korrekt. Hvis det ender i restaffaldet, ville det være umuligt at sortere det fra hinanden.

Når genanvendeligt affald efterfølgende sorteres, gøres det manuelt på behandlingsanlægget, hvor der i denne periode er ekstra arbejdskraft til at sikre den samme høje kvalitet i sorteringen.

Lars Banke beklager desuden, at kommunikationen fra Kredsløb ikke har været tilstrækkeligt tydelig omkring muligheden for sammenblanding af affald i den første fase af den nye affaldssortering.