Godt nyt: Penge på vej til 290.000 danskere

27/04/2023 10:40

|

Thea Andersen

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com
Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, der skal sikre inflationshjælp til en række økonomisk vanskeligt stillede borgere. Det omfatter folkepensionister, der modtager ældrecheck, og SU-modtagere, der modtager SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger.

Mest læste i dag

Et bredt flertal i Folketinget har i dag stemt for et lovforslag, der sikrer ekstra økonomisk støtte til nogle af de danskere, der har været hårdest ramt af inflationen.

Lovforslaget udmønter en del af Aftale om inflationshjælp, der blev indgået i februar 2023 mellem regeringen og et bredt udvalg af Folketingets partier, skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Med lovforslaget vil folkepensionister, der er berettiget til og har fået udbetalt ældrecheck for 2023, modtage en ekstra økonomisk støtte på 5.000 kroner.

Det drejer sig om cirka 290.000 danskere, der nu kan se frem til inflationshjælpen.

SU-modtagere, der modtager SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger, vil også modtage et engangsbeløb på 1.000 kr.

Midlerne udbetales til de ca. 16.000 SU-modtagere, der for december 2022 modtog et af de to tillæg. Begge beløb er skattefrie og udbetales automatisk til de berettigede borgere.

Beløbene udbetales i maj 2023.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Selvom det heldigvis går den rigtige vej med inflationen, har den ligget på et højt niveau i lang tid. Det presser mange danske husholdninger, der har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Det gælder ikke mindst de pensionister, der modtager ældrecheck.

- Derfor er jeg glad for, at et bredt flertal i Folketinget nu har vedtaget et lovforslag, der giver en håndsrækning til de økonomisk vanskeligst stillede folkepensionister. Jeg er også glad for, at pengene allerede kommer ud til borgerne i maj.

- Vi ønsker med hjælpen at give en håndsrækning til mennesker, der på grund af de høje priser har stået og fortsat står i en svær økonomisk situation. Samtidig skal vi sørge for ikke at puste yderligere til inflationen. Jeg mener, vi med dette lovforslag har fundet den rette balance.

Læs mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside:

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2023/04/%C3%B8konomisk-hjaelp-er-paa-vej-til-ca-290000-aeldre-se-hvor-mange-i-din-kommune/