Glædeligt nyt: Penge på vej til disse danske borgere

06/10/2023 05:05

|

Sebastian Ilsøth

Foto: Shutterstock
Der er god grund til at klappe lidt ekstra i hænderne, hvis du er blandt disse danskere.

Mest læste i dag

EU-Kommissionen har besluttet at tilvejebringe ekstra støtte til medlemslandenes landbrugssektorer som en reaktion på markedets usikkerhed. For Danmark nævner EU-Kommissionen udfordringerne med tørke, og der er afsat 47,3 millioner danske kroner i støtte til dette formål.

Landbruget blev især hårdt ramt af tørken tidligt på sommeren, hvor DMI rapporterede, at tørkeniveauet i alle regioner nåede det højeste indeks på 10. Dette medførte generelle påvirkninger på landbrugsarealerne.

Støtten vil blive tildelt ansøgere af grundbetaling for 2023 pr. hektar, der har ansøgt om grundbetaling. Udbetalingen skal foretages inden udgangen af januar 2024.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen, er også meget tilfreds med, at der er blevet allokeret ekstra midler som tørkehjælp til landmændene:

"Jeg er utroligt glad for, at EU-Kommissionen har besluttet at afsætte yderligere midler til tørkehjælp til vores landmænd. De danske landmænd har haft en udfordrende sommer, først med ekstrem tørke og derefter med en meget våd juli, hvilket har skabt vanskelige arbejdsbetingelser for dem."

Baggrundsinformation:

  • EU-Kommissionen har vedtaget en forordning, der giver mulighed for udbetaling af ekstra støtte til producenter inden for landbrugssektoren. Forordningen åbner op for, at 22 medlemsstater kan tildele ekstra støtte til landmænd, der har oplevet økonomiske tab som følge af ugunstige vejrforhold, stigende omkostninger, inflation, faldende priser på deres produkter og de økonomiske konsekvenser af covid-19 og Ruslands invasion af Ukraine. EU-Kommissionen peger på tørke som årsag til Danmarks behov for denne støtte.

  • Kommissionen har afsat i alt 330 millioner euro (cirka 2.459 millioner danske kroner) til dette formål, hvor Danmark vil modtage 47,3 millioner kroner.

  • Støtten skal udbetales senest den 31. januar 2024.

  • Støtten vil blive fordelt til ansøgere af grundbetaling for 2023 pr. hektar, der har ansøgt om grundbetaling. Den ekstra tørkehjælp udbetales som en enkelt betaling pr. hektar.