De færreste danskere ved det: Her kan du altid parkere uden at få p-bøde

26/10/2023 16:16

|

Sebastian Ilsøth

Foto: Shutterstock
Der er nogle steder, hvor du altid kan parkere, uden at skulle være urolig over en p-bøde.

Mest læste i dag

På de fleste offentlige steder er det nødvendigt at placere en parkeringsskive i vinduet, hvis man ønsker at undgå en parkeringsbøde, når man parkerer i en afmærket p-bås. Ikke desto mindre er der situationer, hvor denne praksis ikke er obligatorisk.

Mens bilister konstant jonglerer med parkeringsskiver og apps for at sikre, at de overholder parkeringsreglerne, kan det synes som om, at cyklister kan parkere på bilparkeringer uden at skulle følge de samme retningslinjer.

Dette er blevet understreget af Vejdirektoratet i en udtalelse til SE og HØR, hvori det er blevet nævnt, at færdselsloven ikke specifikt forbyder cykler i at benytte en bilparkering.

Mads Hedegaard, specialkonsulent i Vejdirektoratet, udtaler: "Da kravet om brug af parkeringsskive kun gælder for biler i henhold til paragraf 1, stk. 1 i parkeringsskivebekendtgørelsen, vil eventuel kontrol af cyklers overholdelse af tidsbegrænsninger blive udført på en anden måde."

Vejdirektoratet nævner muligheden af ventilkontrol som en metode til at overvåge cyklers parkeringstid. Dette involverer at tage billeder af cyklens ventilhætter for at fastslå, hvor længe cyklen har været parkeret på et bestemt sted. Ikke desto mindre kan implementeringen af en sådan kontrolmetode være udfordrende i praksis.

Mads Hedegaard udtrykker tvivl om, at cyklister vil blive pålagt bøder på samme måde som bilister. Han siger: "Ikke desto mindre er det praktisk talt umuligt at pålægge en bøde for ulovlig cykelparkering, da der ikke er noget registreringsnummer, der kan knyttes til bøden."

Men hvad sker der, hvis en cykel optager en bilparkering på en overfyldt parkeringsplads? I sådanne tilfælde kan politiet vælge at fjerne cyklen.