Advarsel: Mere end 59.000 danskere risikerer at blive ramt af en særlig skatteregel

29/09/2023 12:35

|

Sebastian Ilsøth

Foto: Shutterstock
I Danmark er man langt fra på bølgelængde med resten af Europa.

Mest læste i dag

I Danmark hviler der en betydelig byrde på skuldrene af familieejede virksomheder i form af en særskilt skat på generationsskifte.

Ifølge en nylig undersøgelse udført af Dansk Industri (DI) er Danmark i en ensom position i Europa ved at opretholde en generationsskifte-skattesats på 15%, en beskatning, der potentielt kunne dræne disse virksomheder for betydelige ressourcer ved ejerskifte.

- Vores nabolande undgår en generationsskifteskat, hvilket skader virksomhedernes konkurrenceevne. Når den næste generation overtager familievirksomheden, fratages virksomheden simpelthen midler. Disse penge kunne have været brugt til investeringer i for eksempel grøn omstilling eller udvidelse af virksomheden, hvilket ville have gavnet konkurrencekraft, skabt arbejdspladser og støttet lokalsamfundet, udtaler Morten Høyer, kommunikationsdirektør i Dansk Industri.

Den nuværende skattestruktur placerer en betydelig økonomisk byrde på familievirksomheder, som findes i over 59.000 tilfælde i hele landet, i en tid, hvor mange europæiske naboer enten har reduceret eller fuldstændigt afskaffet lignende skatter. Denne isolerede position, hvor Danmark holder fast i denne form for beskatning, understreger en voksende skævhed i det europæiske erhvervsmiljø.

Yderligere forværres situationen af den manglende klarhed i reglerne for værdiansættelse af virksomheder, hvilket skaber usikkerhed og potentielle tvister under generationsskifte. Selvom der eksisterer en officiel værdiansættelsesproces, har Skattestyrelsen siden 2015 haft beføjelse til at estimere virksomhedens værdi efter eget skøn, hvilket tilføjer yderligere usikkerhed og potentielle konflikter under generationsskiftet.

Trods løfter fra regeringen om at forbedre vilkårene for generationsskifte i regeringsgrundlaget, er der endnu ikke blevet iværksat effektive ændringer på området. DI's undersøgelse, baseret på data fra omkring 8.000 virksomheder landet over, antyder, at det faktiske antal familievirksomheder, der påvirkes af denne skat, kunne være endnu højere, især hvis man inkluderer sektorer som detailhandel og landbrug.

Med et presserende behov for reform afventer erhvervslivet i Danmark konkrete skridt fra regeringen for at lette overgangen af virksomheder fra én generation til den næste og bevare landets konkurrenceevne på den europæiske scene.