Trist rekord: Så mange dyreejere blev i 2023 anmeldt til politiet

12/02/2024 12:56

|

Sebastian Ilsøth

Foto: Shutterstock.com
Dyrenes Beskyttelse har aldrig før anmeldt så mange sager til politiet som i 2023. Men særligt ét forhold gør det svært at stille dyreejere til ansvar for forbrydelser mod en populær dyregruppe.

Mest læste i dag

I det sidste år har Dyrenes Beskyttelse indberettet ejere af dyr i 299 tilfælde for potentielle lovovertrædelser. Dette antal anmeldelser overstiger foregående års tal med 15 procent, hvilket markerer en historisk højde for organisationen. Anmeldelserne dækkede over mishandling, forladelse, ulovlig indførsel og handel med dyr, samt eksistensen af såkaldte hvalpefabrikker, og involverede i alt 1.538 dyr.

Dette blev offentliggjort af Dyrenes Beskyttelse gennem en pressemeddelelse.

Yvonne Johansen, som er dyreværnschef hos Dyrenes Beskyttelse, udtrykte, at det er en sørgelig rekord, idet det i disse tilfælde ikke har været muligt at forbedre dyrenes vilkår gennem dialog og rådgivning. Hun påpegede, at dette er skidt nyt for de dyr, der potentielt kan lide under dårlige forhold i årevis, mens dyreværnssagerne undersøges og måske ender i retten.

Alarmcentralen 1812 modtog over 5.800 opkald vedrørende disse situationer, men kun i 299 tilfælde var det nødvendigt og muligt at videregive sagen til politiet. De indberettede forhold omfattede omtrent 500 kæledyr og 1.000 landbrugsdyr. Af kæledyrene var halvdelen hunde, mens kun 141 sager omhandlede katte. Organisationen understreger dog, at dette tal ikke nødvendigvis afspejler virkeligheden for kattes vedkommende.

Yvonne Johansen foreslog, at flere ejere af katte kunne holdes ansvarlige for mislighold, hvis det var obligatorisk at registrere sin kat, som det gælder for hunde. Hun mener også, at obligatorisk neutralisering kunne mindske antallet af sager, hvor kattebestanden bliver uoverskuelig for ejerne.

Typiske anmeldelser vedrørende katte omhandler ejere, der efterlader deres katte ved flytning, mishandling med døden til følge, samt utilstrækkelig pasning eller mangel på behandling af sygdomme. Det kan ofte være vanskeligt at anmelde og føre sager mod katteejere, da det kan være svært at bevise ejerskab.

Regeringen har overset katte i deres dyrevelfærdsforslag, hvor der er både positive og negative nyheder for dyr under vanrøgt. Forslaget om at nedsætte en arbejdsgruppe for at undersøge muligheden for hårdere straffe på dyrevelfærdsområdet kunne være en hjælp.

Så tit måtte politiet inddrages for at hjælpe dyrene

Kilde: Dyrenes Beskyttelse

”En forhøjet strafferamme ville også give politiet bedre redskaber til at undersøge dyreværnssager. Arbejdsgruppen bør desuden overveje, hvordan det kan gøres lettere at konfiskere dyr fra ejere og fratage dem retten til at have med dyr at gøre,” foreslår Yvonne Johansen.

Dyrenes Beskyttelse opfordrer til, at katte inkluderes i de nuværende forhandlinger om dyrevelfærdsaftalen, idet regeringens forslag ikke adresserer katte. Johansen opfordrer partier uden for regeringen til at sikre, at kattene ikke bliver overset og arbejde for at forbedre kattes velfærd og ejerskabsregistrering i Danmark.