Nye regler blev indført i 2021 - men de har ikke ændret noget som helst

29/09/2023 08:44

|

Sebastian Ilsøth

Foto: Den Danske Dyrlægeforening
Det er simpelthen nødvendigt at gøre det til lov, mener organisationer.

Mest læste i dag

I 2021 blev en ændring af loven om mark- og vejfred implementeret. Denne ændring ændrede reglerne for ejerskab af katte, der ikke er mærket og registreret, og som ikke bliver indsamlet inden for en 24-timers frist. Ifølge de nye bestemmelser kan sådanne katte betragtes som ejendom for finder, og de kan derfor "straksformidles" uden behov for offentliggørelse.

Det er værd at bemærke, at selve processen med mærkning og registrering stadig ikke er obligatorisk ifølge loven. Formålet med ændringen var derimod at opfordre flere katteejere til at få deres katte mærket og registreret ved at indføre denne bekymring for tab af ejerskab, hvis katten skulle forsvinde. Denne ændring havde også som mål at mindske presset på dyreinternater betydeligt.

Imidlertid har en toårsevaluering foretaget af Dyrenes Beskyttelse, Inges Kattehjem, Kattens Værn, Dyreværnet og Den Danske Dyrlægeforening konkluderet, at ordningen ikke har haft nogen betydelig effekt. Ifølge evalueringen har den ikke lettet arbejdet for dyreorganisationerne, og antallet af umærkede katte er ikke faldet markant. Status for katteejerskab er den samme som for to år siden, ifølge de involverede organisationer i evalueringen.

Mange katte indleveres fortsat

Det er også blevet bemærket, at mange katte stadig indleveres på dyreinternater, og katte udgør stadig 75 procent af de dyr, der kommer ind på internaterne. Disse katte er ikke vilde, men deres manglende mærkning og registrering gør det svært at genforene dem med deres retmæssige ejere.

Ingen stigning i registrerede katte

Tal fra Det Danske Katteregister og Dansk Katteregister indikerer heller ikke en stigning i antallet af katte, der er blevet mærket og registreret som følge af de nye regler. Ændringerne i registreringen afspejler i stedet tendenser, der også er set i Dansk Hunderegister, og som kan tilskrives perioden med coronapandemien, hvor flere danskere skaffede sig kæledyr.

Obligatorisk mærkning og registrering

I Sverige blev obligatorisk mærkning og registrering indført fra årsskiftet, og lignende krav er planlagt i England, Belgien, Frankrig og Schweiz. Dyreværnsorganisationerne og Den Danske Dyrlægeforening mener, at der er behov for regulering af reglerne vedrørende katte i Danmark. Selvom der er blevet fastsat mindstekrav til erhvervsmæssige kattehold, mener de, at der stadig er behov for mere ambitiøse tiltag for at forbedre kattes velfærd, herunder indførelse af obligatorisk mærkning og registrering som i flere andre europæiske lande.

Link til den samlede evaluering: incitamentsordning_evaluering_2023_140823_final.pdf (ddd.dk)