Chokerende: 750 kroner for én liter benzin

16/08/2023 07:30

|

Sebastian Ilsøth

Foto: Shutterstock
Hvad siger du til den pris?

Mest læste i dag

En tysk professor ved navn Gregor Bachmann fra Humboldt Universitet har fremsat et omdiskuteret forslag med det formål at mindske afhængigheden af biler og bidrage til klimabeskyttelse. Bachmann, en ekspert inden for civile rettigheder, har udvist stærk interesse for miljøbeskyttelse og håber på, at hans ide vil tiltrække opmærksomhed.

Det kontroversielle forslag går ud på at markant øge benzins prisen, så en liter vil koste 750 kroner eller mere. Professor Bachmann mener, at denne økonomiske byrde vil tvinge folk til at revurdere bilkørsel og i stedet tage mere miljøvenlige transportformer i brug, såsom offentlig transport og cykling.

Bachmann har delt på sociale medier: "For at beskytte klimaet gennem CO2-beskatning må vi uundgåeligt påregne stigende omkostninger, hvilket potentielt kan påvirke lavindkomstgrupper's mulighed for at opretholde deres grundlæggende behov. Desværre er dette den pris, vi må betale for klimabeskyttelse."

Dette er rapporteret af det tyske medie Bild.

Vækker debat

Forslaget har vækket debat, og professor Bachmann argumenterer også for, at økonomiske sanktioner for bilkørsel er nødvendige for at presse bilejere til at skifte til mere bæredygtige alternativer. Han påpeger dristigt, at mange, der hævder at være afhængige af deres bil, faktisk bruger bilen af bekvemmelighed fremfor nødvendighed. Ifølge Bachmann findes der offentlige transportmuligheder, selv i landområder, selvom de måske ikke er lige så hyppige som i byområder.

"De mest økonomisk udsatte har muligvis ikke råd til en bil. Alle, der kører bil, har allerede en form for privilegium, så dette forslag vil sandsynligvis især påvirke den lavere middelklasse. Der skal være en økonomisk smerte forbundet med at bruge bilen for at fremme overgangen til mere CO2-venlige transportmidler," udtaler professor Bachmann.

Selvom Bachmann selv bor 14 kilometer fra sin arbejdsplads, tjener han som et eksempel på, hvordan mere bæredygtige alternativer kan opnås. Han cykler dagligt til arbejde, men ejer også en elbil for at dække behov, der ikke kan imødekommes ved cykling eller offentlig transport.

Det er værd at bemærke, at selvom Gregor Bachmann nyder godt af en privilegeret økonomisk situation som universitetsprofessor, fastholder han, at hans forslag ikke vil ændre sig på baggrund af dette. Han ser stadig sin ide som en nødvendig byrde for at opnå en bæredygtig og klimavenlig fremtid.

Dette kontroversielle forslag har allerede udløst diskussion i Tyskland, hvor mange er uenige i Bachmanns tilgang og hævder, at en markant prisstigning på benzin vil være uretfærdig og især ramme samfundets mest sårbare borgere. Diskussionen om, hvordan man bedst beskytter klimaet, fortsætter som et aktuelt og ophedet politisk og samfundsmæssigt emne både i Tyskland og globalt.