Tidligere ejer af Rema 1000-butik anklaget: Svindlede medarbejdere for mere end 635.000 kr. - fik udløbne fødevarer i stedet

30/08/2023 07:30

|

Sebastian Ilsøth

Foto: Shutterstock.com
En tidligere Rema 1000-købmand er blevet tiltalt i Norge.

Mest læste i dag

I den foregående uge meddelte statsadvokaten i områderne Hordaland, Sogn og Fjordane i Norge, at der er blevet rejst anklager mod tre individer i en sag vedrørende alvorlig kriminalitet i forbindelse med ansættelse.

Dette blev rapporteret af den norske nyhedsportal Nettavisen.

En af de centrale personer i denne sag er en tidligere ejer af en Rema 1000-butik.

Ifølge anklagen hævdes det, at den pågældende tidligere butiksejer undlod at udbetale løn til medarbejdere i butikken, hvor beløbet oversteg 976.000 norske kroner, svarende til knap 635.000 danske kroner. I stedet hævdes det, at medarbejderne blev kompenseret med varer, der var overskredet deres udløbsdato.

Disse påståede uregelmæssigheder skulle have fundet sted i tidsrummet 2013 til 2021.

Selv efter at den pågældende butiksejer senere solgte sin del af butikken, ophører anklagerne ikke. Ifølge statsadvokaten fortsatte den anklagede også med at udbetale mere end 900.000 norske kroner, svarende til 585.000 danske kroner, som løn til sine to børn, uden nogen dokumenterede arbejdsforpligtelser.

Begge børn er også blevet anklaget i denne sag.

Sagen involverer også den tidligere samlever til butiksejeren. Ifølge anklageskriftet modtog denne person mindst 670.000 norske kroner, svarende til 435.000 danske kroner, i løn og andre ydelser, på trods af manglende faktisk ansættelse i virksomheden, hvor den anklagede havde roller som bestyrelsesformand og/eller daglig leder.

Ydermere omtales i anklageskriftet to personer, der blev ansat på "mindst 100 % stilling".

Disse medarbejdere, der arbejdede både inden for turismeindustrien og hos Rema 1000, påstås at have modtaget løn langt under det gældende niveau. En del af deres løn menes at være blevet kompenseret med varer fra Rema 1000-butikken, der var overskredet udløbsdatoen.

Foruden dette hævdes det, at de ikke modtog betaling for overarbejde, tillæg for aften-/natarbejde samt søndags-/feriebetaling.

Den samlede anklage beskriver omfanget af de påståede uregelmæssigheder i detaljer.

Det rapporteres, at der tilsammen er blevet unddraget 1.478.781 norske kroner som følge af de angivelige lovovertrædelser, begået af de involverede.

En bemærkelsesværdig observation i anklageskriftet er, at butiksejeren hævdede, at en af ofrene kun arbejdede på deltid, til trods for anklagen om mindst fuldtidsarbejde ifølge anklageskriftet.

Sagen tager yderligere alvorlig drejning med anklagemyndighedens krav om konfiskation af mindst 5,7 millioner norske kroner. Dette indikerer en intention om at inddrive de påståede ulovligt opnåede midler og pålægge de anklagede en økonomisk konsekvens for deres påståede handlinger.

Advokat Torbjørn Kolås Sogn, der repræsenterer en af de anklagede, har bekræftet, at han er i kontakt med den tidligere Rema-ejer. Dog har han valgt ikke at kommentere yderligere om sagen på nuværende tidspunkt.

"Anklageskriftet blev modtaget i går (mandag i den forrige uge, red.), så det er stadig for tidligt," udtalte advokaten til Nettavisen.

Ifølge Nettavisen benægter alle tre anklagede enhver form for strafbar handling i sagen.