Norge indfører forbud mod avl af denne hunderace: Her er grunden

10/12/2023 09:23

|

Sebastian Ilsøth

Foto: Shutterstock
Norges forbud mod avl af visse hunderacer er en skelsættende afgørelse, der også er blevet heftigt diskuteret i Danmark.

Mest læste i dag

I en bemærkelsesværdig beslutning har Norges Højesteret valgt at stoppe avlen af Cavalier King Charles Spaniels og indføre strenge restriktioner for avl af Old English Bulldogs. Denne beslutning repræsenterer et betydningsfuldt skridt i kampen for dyrevelfærd og opfordrer til lignende lovgivningsmæssige tiltag i andre lande, herunder Danmark.

Baggrunden for forbuddet

Dyreværnsorganisationen i Norge anlagde sag mod forskellige kennelklubber og opdrættere med fokus på alvorlige sundhedsproblemer, som disse hunderacer lider af på grund af indavl og selektiv avl. Cavalier King Charles Spaniels lider af neurologiske tilstande som syringohydromyeli (SM) og chiari-like malformation (CM), samt hjertesygdommen myxomatous mitral valve disease (MMVD). For Old English Bulldogs drejer det sig primært om brachycephalisk obstruktivt luftvejssyndrom, der forårsager vejrtrækningsproblemer og vanskeligheder ved naturlig fødsel.

Konsekvenserne af afgørelsen

Norges Højesterets dom understreger, at dyrenes velfærd ikke bør ofres for udseendets skyld. Dette markerer en stærk modstand mod avl, der prioriterer ekstreme fysiske træk på bekostning af hundenes sundhed og livskvalitet. Dommen understreger også vigtigheden af at indføre reguleringer for at sikre en mere etisk og ansvarlig hundeavl.

International relevans og Danmarks reaktion

Den norske afgørelse har haft en bredere indflydelse og har skabt opmærksomhed i andre lande. Dyrenes Beskyttelse i Danmark ser denne afgørelse som en mulighed for at fremme strengere avlsreguleringer i Danmark. Det Dyreetiske Råd i Danmark deler denne bekymring og påpeger, at de seneste 25 års frivillige tiltag ikke har været tilstrækkelige til at løse disse problemer.

Ikke alle er dog enige i, at et forbud er den rette løsning. Peter Sandøe, professor i bioetik ved Københavns Universitet, argumenterer for, at det ikke er et raceforbud, men et avlsforbud, hvilket potentielt kan flytte problemet, da der stadig kan forekomme salg uden stambog og lovlig import af hunderacerne.

Et skridt mod forbedret dyrevelfærd

Norges Højesterets afgørelse repræsenterer et vigtigt skridt mod forbedret dyrevelfærd og opstiller en præcedens for andre lande vedrørende nødvendigheden af lovgivning for at beskytte hunde mod skadelige avlspraksisser. Forhåbningen er, at andre lande vil følge Norges eksempel og implementere lignende foranstaltninger for at sikre, at avl ikke sker på bekostning af dyrenes velfærd.

Fremtiden for hundeavl

Denne sag understreger en voksende global bevidsthed om behovet for ansvarlig avl. Det er afgørende, at avlere, kennelklubber og lovgivere samarbejder om at fremme sundere og mere humane avlspraksisser. Dette kan omfatte udvikling af omfattende sundhedstjek og avlsrestriktioner for at sikre, at kommende generationer af hunde ikke lider af de samme sundhedsproblemer, som har påvirket disse racer.

I sidste ende viser Norges Højesterets afgørelse vejen mod et mere etisk og bæredygtigt forhold mellem mennesker og de hunde, de vælger at avle og tage sig af.

Kilde: Ritzau