De færreste danskere er klar over det: Det skader MERE med alderen

29/04/2024 17:47

|

Sebastian Ilsøth

Foto: Shutterstock
Det er vigtigt at have fokus på indtaget af alkohol som ældre. Der er nemlig større risiko flere tømmermænd og større risiko for skader og sygdom.

Mest læste i dag

Forskere i en svensk rapport fremhæver, at ældre er særligt følsomme overfor alkohols virkninger, både på kort og lang sigt.

Rapporten, der omhandler ældre og alkohol, viser, at ældres alkoholforbrug ofte er højere end i deres yngre år, hvilket resulterer i hyppigere tømmermænd, som antallet af fødselsdage stiger.

Videnskabelig dokumentation understøtter, at alkohols påvirkninger ændres med alderen, medførende øget risiko for sygdomme og ulykker.

Denne ændring skyldes blandt andet en reduceret muskelmasse og lavere vandindhold i kroppen, hvilket resulterer i højere og mere vedvarende koncentrationer af alkohol i blodet sammenlignet med yngre individer, hvis de indtager samme mængde alkohol.

Der er altid risiko for helbredet, når man drikker alkohol

Sundhedsstyrelsen advarer om, at alkoholforbrug altid indebærer en sundhedsrisiko.

De anslår, at risikoen for alkoholrelaterede sygdomme er lav ved et ugentligt forbrug på op til syv genstande for kvinder og fjorten for mænd.

Men risikoen stiger betydeligt ved højere forbrug.

Alder og forsigtighed med alkohol følges ad

Med alderen anbefales det at være særlig forsigtig med alkoholforbrug. Sundhedsstyrelsen råder ældre til at begrænse sig til maksimalt fem genstande ved enkelte lejligheder.

”Selv små mængder alkohol kan øge risikoen for sygdomme og ulykker hos ældre,” forklarer Sven Andresson, professor i socialmedicin ved Karolinska Institutet.

Mindre kalk i knoglerne

Jens Meldgaard Bruun, klinisk professor ved Aarhus Universitetshospital, tilføjer, at ældre ofte oplever nedsat knoglemasse eller direkte osteoporose, hvilket i kombination med alkohol kan øge risikoen for fald og knoglebrud.

Han pointerer, at den mest effektive måde at undgå tømmermænd, sygdom og ulykker på, er at reducere alkoholforbruget.

"Aldring og nedsat evne til at indtage tilstrækkeligt med vand kan forstærke alkoholens effekter, og det er vigtigt at kompensere for alkoholens vanddrivende effekt ved også at indtage salt og vand," tilføjer han.

Overforbrug af udvikler sygdomme

Et langvarigt og stort alkoholforbrug kan føre til udvikling af en række sygdomme.

Risikoen for problemer såsom alkoholdemens og øget risiko for kræft stiger med antallet af år, man har indtaget alkohol.

Rapporten er udarbejdet af IOGT-NTO, Svenska Läkaresällskapet, Svensk Sjuksköterskeförening og CERA ved Göteborgs universitet i samarbejde med Stiftelsen Ansvar för Framtiden.