Pensionister kan få op til 5.675 kroner i specielt tillæg

19/05/2024 20:43

|

Redaktionen

Foto: Shutterstock
Folkepensionister har ret til op til 5.675 kroner i dette tillæg om året.

Mest læste i dag

Priserne stiger på alting - også varme. Derfor er det ekstra vigtigt, at man udnytter alle de muligheder, man har for at få støtte fra staten. 

Er man folkepensionist, kan man søge om at få et varmetillæg. Efter de gamle regler fra før 2003 gælder det også for førtidspensionister

Sådan fordeles det 

Man kan højst få tilskud til varmeudgifter op til 22.700 kroner om året. Som enlig skal man dog altid selv betale de første 5.500 kroner om året. 

Hvor meget du egentligt er berettiget til afhænger af dine udgifter. Det fordeler sig i tre stadier, der ser således ud: 

Der gives varmetillæg med 75 procent af disse udgifter:

  1. 5.501 - 13.700 kroner om året for enlige

  2. 8.251 - 13.700 kroner om året for par

Der gives varmetillæg med 50 procent af varmeudgifter fra 13.701 - 18.300 kroner om året

Der gives varmetillæg med 25 procent af varmeudgifter fra 18.301 - 22.700 kroner om året

Det maksimale beregningsgrundlag kan forhøjes med 6.800 kroner om året pr. voksen i husstande med mere end to personer.

Du kan beregne præcis hvor meget du har kan få i varmetillæg her 

Ekstra varmetillæg

I 2021 har regeringen afsat en ekstra pulje på 100 millioner kroner, som kan søges til dækning af ekstra varmeudgifter. Det er gjort på grund af de stigende priser på varme. 

  • Du kan søge penge i din kommune, hvis din varmeregning stiger.

  • Du skal søge et personligt tillæg

  • Du kan søge på www.borger.dk

Hvordan opvarmes din bolig

Du kan få varmetillæg lige meget hvordan din bolig opvarmes. Og tillægget kan søges af alle uanset om man bor i leje-, andels- eller ejerbolig.

Når beløbet beregnes, gøres dette ud fra et gennemsnit af de sidste tre års dokumenterede varmeudgifter. Derfor er det vigtigt at gemme disse.

Fjernvarme

Bruger du fjernvarme eller en anden form for kollektiv varmeforsyning udregnes dit varmetillæg kun ud fra 90% af din varmeregning. De sidste 10% dækker udgifter til drift og vedligeholdelse.

El-varme

Er dit hjem el-opvarmet fratrækkes det årlige el-forbrug. For enlige er det på 3.700 kroner om året og for samlevende og ægtepar 4.800 kroner om året

Gas

Opvarmes dit hjem med gas er der som ved el et fradrag. Det er 700 kroner om året for enlige og 800 kroner for samlevende ægtepar.