En af disse to biler får nok en bøde: Kan du gætte hvilken af dem?

10/08/2023 17:00

|

Sebastian Ilsøth

Foto: Shutterstock
Kendte du den regel?

Mest læste i dag

Betragt nøje det afbildede visuelle materiale. Hvad fanger din opmærksomhed?

Det mest oplagte aspekt at reflektere over er, at skulle der stå en bil bag hver af de to pågældende biler, vil de respektive bilister stå over for en betydelig udfordring i forsøget på at trække ud uden pådragsmærker. Dog bør du rette din opmærksomhed mod køretøjernes lygter.

Som det kan iagttages, forekommer der to distinkte par forlygter i det indbefattede billede, hvilket indikerer, at en af de to førere muligvis vil modtage en påtale.

Men hvilken en af dem? Og med hvilken begrundelse?

Et spørgsmål om kørselsretning

I henhold til §28, stk. 2, i Færdselsloven:

"Standse eller parkere er kun tilladt på højre side af vejen i overensstemmelse med trafikretningen. På strækninger med lav trafik og på ensrettede veje kan standsnings- eller parkeringsmanøvrer dog udføres på venstre side. Ved standsnings- eller parkeringsmanøvrer skal køretøjet justeres langs vejen, langs kørebanens ydre kant eller ideelt set uden for denne. På parkeringspladser, der er oprettet umiddelbart ved siden af vejen uden for tætbefolkede områder, bør føreren i videst muligt omfang benytte pladser, der er placeret på højre side i forhold til trafikretningen."

I tilfælde af at vi retter fokus mod første sætningsdel, medfører det, at den af de to biler på det fremlagte billede, der er parkeret MOD trafikretningen, står over for en sandsynlig forseelse.

Dette fører os til den efterfølgende del af paragraffen: Hvornår defineres en vej som en "strækning med lav trafik"?

Dette bliver en vurderingssag

Her præsenteres en betydelig grad af kompleksitet, idet der faktisk ikke eksisterer en entydig afgrænsning for, hvornår en vej kan klassificeres som en "strækning med lav trafik".

I virkeligheden er det op til den individuelle kommune at bestemme, hvilke veje der kvalificerer sig under denne kategorisering.

Metoden til at opnå en oversigt over dette kan endvidere variere fra kommune til kommune, men som en indledende kilde til undersøgelser kan Miljø og Teknik-afdelingen i den relevante kommune anbefales.

Såfremt en vej er indrettet som en ensrettet strækning, er det tilladt at parkere i modsatte retning af trafikretningen.