Du kan bo under asbest: Advokater advarer mod populære hustyper

26/02/2024 14:36

|

Sebastian Ilsøth

Foto: Shutterstock
Mere end 100.000 danskere bor i huse med tag af asbest.

Mest læste i dag

Over 100.000 danskere er bosat i boliger med tagbeklædning af asbest, typisk fra 1960'erne og 1970'erne, da anvendelsen af eternit med asbest var udbredt. Disse tage har en forventet levetid på 40-60 år, hvilket betyder, at tiden er inde til udskiftning for mange af disse tage, hvis ikke fristen allerede er overskredet.

Asbest udgør en alvorlig sundhedsrisiko, når der arbejdes med materialet, hvilket har ført til strenge regulativer på området.

Disse regler forventes strammet yderligere inden for det næste år, hvilket betyder, at boligejere ikke uden videre kan påtage sig opgaver relateret til udskiftning og bortskaffelse af asbesttage.

Dette er advarslen fra Danske BOLIGadvokater.

Komplekse regler gør det udfordrende

Som privatperson skal du være opmærksom på flere begrænsninger, når du fjerner asbesttag og bortskaffer asbestaffald, især med hensyn til arbejdsmetoder og mængden af affald, du kan aflevere på genbrugsstationen.

Uden en specifik fire dages uddannelse godkendt af Arbejdstilsynet, må du ikke håndtere asbestholdige materialer indendørs.

"Tina Bach, næstformand i Danske BOLIGadvokater, forklarer, ""Som privatperson er det tilladt at fjerne hele asbestplader, men aktiviteter som at installere ovenlysvinduer, male, slibe eller rense taget, samt at smide hele plader direkte på jorden, er forbudt på grund af risikoen for asbeststøv. Enhver asbestrelateret aktivitet skal anmeldes til kommunen senest 14 dage før arbejdets start, og ansvaret for denne anmeldelse påhviler boligejeren."

Hun tilføjer: ""Asbest er en kompleks sag, som kan blive en dyr affære, hvis du erhverver en ejendom med asbestfejl, enten indenfor eller på grunden. Vi anbefaler derfor at søge rådgivning fra en uvildig ekspert for at sikre ejendommens forhold og eventuelt opnå en prisreduktion. Vi råder altid til at indgå en købsaftale med advokatforbehold for at undersøge alle forhold før overtagelsen."

Er der hjælp at finde i tilstandsrapporten?

For potentielle købere af boliger bygget før 1990, hvor der er risiko for asbest, kan tilstandsrapporten være et nyttigt værktøj.

Siden oktober 2022 har tilstandsrapporter i Danmark inkluderet et særligt punkt om asbest for at øge opmærksomheden på de sundhedsrisici, asbeststøv kan medføre.

Desuden er oplysningerne om asbest i sælgeroplysningsskemaet blevet udvidet.

"Tina Bach påpeger dog, ""Det er vigtigt at være ekstra opmærksom på tilstandsrapportens indhold. Fraværet af asbestinformation betyder ikke nødvendigvis, at der ikke findes asbest i boligen, men snarere at sælger ikke har kendskab til det."

Ny lovgivning på vej

Et nyt lovforslag, der forventes at træde i kraft ved årsskiftet, vil kun tillade nedrivning af asbestmaterialer af virksomheder, der er autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen.

Under de nuværende regler kræves der ikke autorisation for virksomheder, der udfører asbestarbejde, hvilket betyder, at arbejdet i teorien kan udføres af enhver. Fremover vil manglende autorisation til asbestnedrivning kunne resultere i bøder på mellem 20.000 og 30.000 kr. for virksomheder.

"Tina Bach afslutter, ""Dette øger kravene til boligejerne om at verificere virksomhedens autorisation, hvilket muligvis også vil påvirke priserne."