Politikreds vil fjerne tidligere dømte fra nattelivet

01/09/2021 13:59

|

Christina Hansen

Foto: Niclas Jessen

Mest læste i dag

Onsdag den 1. september ophæves eksisterende regler, der har været gældende for nattelivet, i snart over halvandet år.

Det betyder nu, at nattelivet kan slå dørene op, for fest hungrende mennesker.

I den forbindelse indfører politiet nu en ny indsats, gældende fra den 14. september, for at komme det kriminelle miljø til livs.

Personer der er dømt for visse former for kriminalitet, kan nu blive straffet for at deltage i nattelivet.

Københavns Politi udnytter nu en lovændring fra juli i år, der skal være med til at øge trygheden i nattelivet.

Politikredsen indfører fire såkaldte nattelivszoner.

Personer, som er dømt for visse former for kriminalitet, kan blive idømt et nattelivsforbud i op til to år.

Det skal holde dem fra disse områder i løbet af natten.

Ændringen gælder i første omgang fra den 14. september i år til 13. september 2023 med mulighed for forlængelse. Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Brydes forbuddet, vil det resultere i en bøde på 10.000 kroner.

En gentagelse vil som udgangspunkt blive straffet med fængsel i 30 dage.

Zonerne dækker Gothersgade, Vestergade, Vesterbrogade og Kødbyen.

De anses alle for at være nogle af Københavns mest populære steder at gå i byen.

Ifølge politidirektør i København, Anne Tønnes, vil politiet udforske muligheden for at indgå et samarbejde med de professionelle restauratører for at håndhæve det nye tiltag.

"Loven lægger op til, at man kan udveksle oplysninger om personer med nattelivsforbud med barejere. Men lige nu afventer vi mere detaljerede retningslinjer for, hvordan det skal foregå i praksis," siger hun

Indtil da vil håndhævelsen ske ved at patruljere i områderne, som det allerede er tilfældet i dag.

Derudover vil politiet reagere på anmeldelser fra privatpersoner om tidligere dømte.

Forbuddet mod at færdes i de særlige zoner kan blandt andet komme til at gælde personer, der tidligere er blevet dømt for personfarlig kriminalitet eller overtrædelse af våbenlovgivningen, fremgår det.

Almindelige, lovlydige borgere skal derfor ikke bekymre sig om det nye tiltag, fortæller Anne Tønnes.

"For den helt almindelige, lovlydige borger har nattelivszonerne ingen praktisk betydning. Ikke ud over, at vi forventer, at zonerne kan være med til at skabe større tryghed for alle i nattelivet," siger hun.

Lovændringen fra 1. juli gør det muligt at forbyde personer, der er tidligere dømt for visse former for kriminalitet, at tage ophold på serveringssteder i hele landet.

Københavns Politis udpegning af de fire zoner er første gang, hvor en politikreds konkret gør brug af lovgivningen.

Alle landets politikredse har dog fået mulighed for at udpege zoner med høj koncentration af beværtninger, hvor den nye lovændring skal kunne håndhæves.