Gør din hund? Der er faktisk en lov imod dette i Danmark

06/09/2023 09:00

|

Sebastian Ilsøth

Foto: Shutterstock
Loven opstiller konkrete eksempler på, hvornår myndighederne skal skride ind.

Mest læste i dag

Hunde gør lyd. Sådan er det simpelthen. Og naturligvis er det også helt acceptabelt, at Fido kommunikerer med sine artsfæller.

Men hvis du er nabo til en hundeejer eller måske selv har en firbenet kammerat, der laver mere støj, end man nemt kan håndtere, er der faktisk en risiko for, at hunden kan overtræde loven.

Ja, der findes faktisk regler vedrørende hundegøen, og de er fastsat i hundeloven. I værste fald kan det føre til, at hunden bliver tvunget til at forlade ejendommen.

Sådan siger loven:

Hundeloven konkret regulerer de situationer, hvor en hund gør eller hyler så meget, at det vedvarende forstyrrer naboerne til hundeejeren.

I første omgang kan en nabo indgive en klage over hundens støj, og i så fald kan politiet pålægge ejeren at holde hunden indendørs. Hvis ejeren ikke følger påbuddet, kan det i værste tilfælde føre til, at hunden skal fjernes fra ejendommen.

Men hvornår er hundegøen og hylene så uacceptabelt meget, at man har ret til at klage over naboens Fido? Udvalget, der står bag hundeloven, har udarbejdet nogle eksempler på, hvornår naboernes klager berettiger myndighederne til at træde ind, og disse eksempler inkluderer:

  • Hvis en hund gør uafbrudt i omkring 30 minutter, i mere end tre dage om ugen.

  • Hvis en hund gør i omkring fem minutter i træk, fire eller flere gange om dagen, i mere end tre dage om ugen.

  • Hvis en hund gør kortvarigt (under omkring fem minutter), men i alt i mere end cirka 60 minutter på en dag, i mere end tre dage om ugen.

De ovenstående tilfælde er blot eksempler, og det er derfor ikke en udtømmende liste over situationer, hvor man har myndighederne på sin side i tilfælde af en klage.

Vær dog opmærksom på, at det næsten altid er en skønssag, og at tingene ikke nødvendigvis bliver afgjort med det samme. Før du tager kontakt til myndighederne, er det desuden en god idé at forsøge at tale med hundeejeren selv og se, om I sammen kan finde en løsning på problemet.

Kilde: Legaldesk