En professor udlægger: Derfor går tiden 'hurtigere' med alderen, og sådan kan du få den til at gå 'langsommere' igen

01/09/2023 16:00

|

Sebastian Ilsøth

Foto: Shutterstock
Det er muligt at lettevægtsmæssigt overbevise din krop om, at din livsstid er længere end den egentlig er.

Mest læste i dag

Mange voksne har nok oplevet at dvæle ved gamle fotografier og erindringer, reflektere over hvordan tiden flyver, når man bliver ældre. Det er ikke usædvanligt, at folk kan erindre, hvordan somrene synes at strække sig længere tilbage i barndommen eller ungdommen, og der er faktisk en ret enkel forklaring til, hvorfor dette er tilfældet.

Ifølge David Eagleman, en professor inden for neurovidenskab, som blev citeret af Unilad, kan dette fænomen forklares ved måden, vores hjerner husker på. I vores tidlige år oplever vi konstant nye ting og lærer nyt, hvilket fører til, at hjernen optager og gemmer disse oplevelser, så vi kan huske dem senere.

Men som vi bliver ældre, lærer vi færre og færre nye ting, og det meste af det, vi oplever, er noget, vi allerede har erfaret før. Derfor gemmer hjernen ikke disse oplevelser på samme måde som tidligere, og den går nærmest i en slags "autopilot"-tilstand.

Eagleman forklarer det sådan: "Når du er barn, er du i færd med at opdage verdenens regler [...], så når du ser tilbage ved årets afslutning, har du en rigdom af minder om, hvad du har lært." Han tilføjer: "Men når du bliver ældre og ser tilbage ved årets afslutning, har du sandsynligvis gentaget det samme i mange år. Derfor føles det som om, året bare er fløjet afsted."

Ifølge eksperter kan man dog narre sin hjerne til at tro, at man oplever nye og vigtige ting, hvilket får hjernen til at gemme informationen og dermed give en fornemmelse af, at livet varer længere end ellers. Dette kan opnås ved at inkorporere små ændringer i ens dagligdag.

For eksempel kan det være så simpelt som at børste tænder med den anden hånd eller bære sit armbåndsur på den modsatte arm. Disse små justeringer tvinger hjernen ind i et nyt paradigme, hvor den ikke kan forudsige, hvad der sker, hvilket resulterer i, at den slår "autopiloten" fra og bliver mere engageret. Dette gør, at man opfatter og husker tiden bedre, hvilket får livet til at føles længere.

Som Eagleman forklarer det: "Når du går i seng om aftenen, vil du have en rig samling af 'optagelser' at reflektere over, og det vil få dig til at føle, at dit liv varer længere."

Selvom det er en kendsgerning, at børns år føles længere end voksne, da et år udgør en større (og dermed mere betydningsfuld) del af et barns liv sammenlignet med en voksens liv, kan man stadig tage skridt til at forlænge følelsen af tid i sit liv. Dette er en proces, der kan beriges ved at indføre variation og nye oplevelser, uanset alder.