NATO advarer om miner her

03/03/2022 13:10

|

Christina Hansen

Foto: Shutterstock

Mest læste i dag

NATO opfordrer alle skibe til at være forsigtige og have højt beredskab, hvis de bevæger sig i eller nær ukrainsk og russisk farvand i Sortehavet.

Der er dog ingen konkrete eksempler på skibe, der er sejlet på miner, eller at der er observeret miner i overfladen. 

PÅ NATOs hjemmeside skriver de:

Der er høj risiko for sideskader på civil skibsfart i den nordvestlige del af Sortehavet.

Der er adskillige rapporter om, at civile skibe er blevet ramt direkte eller indirekte som følge af krigshandlinger i det nordvestlige Sortehav inden for ukrainsk territorialfarvand og tilstødende internationale farvande.

Civil skibsfart opfordres til at udvise forsigtighed og være i høj beredskab i området.

Ligeledes opfordres skibsfarten til at holde tæt kontakt med nationale og lokale søfartsmyndigheder.

Skibsfarten bør grundigt dokumentere eventuelle hændelser og rapportere disse via deres respektive nationale kanaler og til de lokale søfartsmyndigheder.

Der er udstedt et stort antal navigationsadvarsler, der dækker en række advarselsområder, herunder minefareområder.

Skibsfarten opfordres til at holde sig godt informeret om disse og holde sig godt på afstand af områderne samt krigsskibe og militære håndværk.

Det skal altid tages i betragtning, at situationen kan udvikle sig yderligere under en sejlads.