Vandet tjekkes for gift 50 steder

20/10/2021 15:55

|

Christina Hansen

Foto: Miljøministeriet

Mest læste i dag

I oktober og november indfanger Miljøstyrelsen fisk for at finde ud af, om PFAS fra brandøvelsespladser har forurenet nærliggende vandløb.

Miljøstyrelsen vil i den kommende tid undersøge vævsprøver fra fisk fanget i cirka 50 vandløb landet over.

Vandløbene har det til fælles, at de alle ligger i nærheden af tidligere og nuværende brandøvelsespladser, som er udpeget af Danske Regioner og Forsvarets Ejendomsstyrelse som mulige kilder til forurening. For nogle af vandløbene har Danske Regioner beskrevet, at der kan være en PFAS-påvirkning af vandløbet. 

Svaret på prøverne forventes i begyndelsen af 2022 og vil være tilgængelige på Miljødata

Hvis kommuner eller regioner skønner, at der er behov for det, kan de allerede nu beslutte at fraråde fiskeri i vandløb i nærheden af brandøvelsespladser. Dette behøver ikke at afvente fiskeundersøgelserne.

Læs brevet med kort over, hvor der skal fanges fisk: brev til lodsejerne om fiskeundersøgelser

PFAS-stofferne – herunder PFOS – optages nemt af dyr og planter og nedbrydes kun langsomt. Hvis vandløb har været påvirket af PFAS, vil det derfor være risiko for, at det findes i fiskenes væv.