Vaccinenyt: Kæmper hårdt

15/09/2021 15:15

|

Christina Hansen

Foto: Shutterstock

Mest læste i dag

Vaccinationsindsatsen skrider frem, og Danmark ligger tårnhøjt på listen over lande med højest tilslutning til vaccinationsprogrammet mod COVID-19. Sundhedsstyrelsen ønsker at få alle, der ønsker det, vaccineret og at gøre det nemmest muligt for borgere at tage i mod vaccinationstilbuddet.

I slutningen af august meddelte Sundhedsstyrelsen, at vi nu går ind i slutspurten af vaccinationsindsatsen, og at målet med indsatsen er, at 9 ud af 10 af alle, der har fået tilbuddet om vaccination mod COVID-19, skal have modtaget første stik inden 1. oktober.

Siden har Sundhedsstyrelsen sat turbo på en bred vifte af indsatser i samarbejde med kommuner, regioner, virksomheder, organisationer, boligforeninger og lokale ambassadører over hele landet.

Det er særligt dialogen om bekymringer, der er vigtig, når vi skal have de sidste med, for her bygger tvivlen om at lade sig vaccinere særligt på bekymringer om bivirkninger, som der er brug for at tale om med nogen, borgerne stoler på. Derfor rekrutterer Sundhedsstyrelsen nu sundhedsinformatører, der kan hjælpe med en sådan dialog, der hvor tilslutningen er lav. 

Mens tilslutningen gradvist øges blandt børn og unge, er tilslutningen stagneret på særligt to områder, hvor Sundhedsstyrelsen sammen med en lang række samarbejdspartnere nu har et stort fokus:
1) boligområder, hvor boligtætheden er stor, og hvor der er en stor andel borgere med etnisk minoritetsbaggrund og 2) den yngre del af befolkningen mellem 20 og 34 år. To områder, hvor tilslutningen ligger lavere end landsgennemsnittet. 

”Vi klør på, og vi tror på, at det kan lykkes. Vi har gang i en lang række initiativer, både når det gælder om at etablere mulighed for at blive vaccineret så lokalt, og så tæt på borgeren, som overhovedet muligt, og når det gælder om at få informeret om, hvor vigtigt, det er at blive vaccineret. Det gælder både information til unge, til tidligere smittede og til borgere, som stadig kan være lidt i tvivl om, hvorvidt de vil lade sig vaccinere”, siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Niels Sandø.

Sundhedsstyrelsen er løbende i dialog med kommuner, der har områder med lav tilslutning og har nedsat en task force for tilslutning til vaccination i udvalgte områder, hvor mulighederne for yderligere indsatser drøftes. Det bidrager med gode ideer, som Sundhedsstyrelsen arbejder videre med, fx forsøger Sundhedsstyrelsen nu at rekruttere til et sundhedsinformatørkorps, der kan tage ud til uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser og i boligområder med lav tilslutningen. Formålet med sundhedsinformatørerne er at få personer med sundhedsfaglig baggrund ud og tage en dialog med borgere om deres bekymringer ved at blive vaccineret mod COVID-19. 

”Det går lidt langsomt nu, hvor vi skal have de sidste med, og det er da ingen hemmelighed, at det kan blive svært at nå målet om de 90%. Men der er stadig gang i mange tiltag, og der knokles for at få de sidste med”, siger Niels Sandø – som samtidig understreger:

”Kommunerne gør en imponerende indsats med at mobilisere boligselskaber, lokale- og frivilligorganisationer med indsigt i og indflydelse på udvalgte grupper i de boligområder, hvor tilslutningen er lav – og med at gøre det hurtigt og nemt at blive vaccineret. Og vi støtter op om de mange indsatser med informationsmaterialer, events ved vaccinationssteder osv.”, siger Niels Sandø.

Også i indsatsen for at få flere unge vaccineret, er der skruet op for informationen med en intensiveret kampagneindsats på sociale medier, oplysning på uddannelsessteder og med en lang række mobile pop-up vaccinationssteder, der, hvor unge færdes. Senest har Sundhedsstyrelsen fået et samarbejde med diverse arrangører af sports- og kulturbegivenheder op at stå, og flere andre samarbejder er på vej.