Undersøgelse afslører: Disse danskere pjækker mindst fra arbejde

20/09/2023 07:14

|

Sebastian Ilsøth

Foto: Shutterstock
Over 340.000 danskere har på et tidspunkt meldt sig syge uden at være det mindst én gang.

Mest læste i dag

Virksomheder og samfund lider hvert år økonomisk, når medarbejdere melder sig syge. Faktisk løber omkostningerne ved sygefravær op i næsten 46 milliarder kroner årligt.

Selvom det er uundgåeligt, at mennesker bliver syge, er det ikke altid tilfældet, at en medarbejder faktisk er syg, når de giver besked om det til deres arbejdsgiver.

En ny analyse fra Dansk Erhverv afslører, at 11 procent af de beskæftigede i Danmark har taget en sygedag uden at være syge. Desuden melder 33 procent, at de kender nogen, der har gjort det samme.

Dette niveau er omtrent det samme som tidligere undersøgelser fra Dansk Erhverv i både 2020 og 2022 har vist.

Pernille Taarup, chefkonsulent hos Dansk Erhverv, kommenterer: "Når 340.000 danskere på arbejdsmarkedet påstår, at de tager mindst en sygedag uden at være syge, er det et alt for højt tal. Vi må understrege, at skulking er uacceptabelt. Det er ikke i orden at udeblive fra arbejde og stadig få løn, medmindre man er syg eller har aftalt det med sin arbejdsgiver. Hvis man undlader at møde op på arbejde på denne måde, kan det føre til uopfyldte opgaver eller presse kollegerne til at arbejde hårdere. Selvom det måske aldrig kan helt forhindres, bør vores mål være at reducere dette tal."

Danske virksomheder og staten har i løbet af de seneste 12 måneder betalt omkring 720 millioner kroner i lønninger til medarbejdere, der har taget sygedage uden gyldig grund.

Flest unge melder om sygefravær uden sygdom

Undersøgelsen viser, at det er især personer i alderen 18 til 39 år, der angiver at have haft sygefravær uden reel sygdom, medens tallet er væsentligt lavere for personer over 50 år.

Pernille Taarup bemærker: "Det er interessant, men det er også vanskeligt at fastslå præcis hvorfor. Det kan være, at yngre medarbejdere har en anden opfattelse af arbejdet og mener, at det er acceptabelt at tage en fridag uden at være syg, selvom de fortsat får løn. Det kan også være, at de yngre er mere ærlige omkring det, de gør."

Undersøgelsen viser også, at personer fra København, Fyn og Nordsjælland i højere grad end nordjyderne melder sig syge uden gyldig grund.

Dialog er vigtig

Pernille Taarup anerkender, at virksomheder og ledere også har et ansvar for at følge med i medarbejdernes trivsel. Lederen bør tage dialogen op med medarbejderen, hvis der er mistanke om skulking, for at afklare årsagen bag og hvordan man kan undgå det.

Hun tilføjer: "Det største ansvar ligger dog hos den enkelte medarbejder. Hvis man oplever, at noget er galt på arbejdspladsen, bør man henvende sig til sin leder. Det kan skyldes pres eller problemer på arbejdspladsen, og i sådanne tilfælde er det bedst både for medarbejderen og virksomheden, at medarbejderen åbner dialogen med ledelsen, så der kan arbejdes på at skabe forandringer. Det kan måske virke fristende at undlade at møde op på arbejde, selvom man er rask, men det er på ingen måde en holdbar løsning på lang sigt."