Tusindvis af ansatte skal gøre sig klar: 1. januar bliver det forbudt

14/06/2023 20:53

|

Redaktionen

Foto: Søren Breiting/Biofoto/Ritzau Scanpix
Fra 1. januar 2024 skal de ansatte vænne sig til en anderledes arbejdsdag.

Mest læste i dag

Ambitionen er klar - Tønder Kommune skal være røgfri arbejdsplads 1. januar 2024. Nu går arbejdet med at få formuleret en ny politik for røgfri arbejdstid for kommunens ansatte i gang, og kommunens ledelse understreger, at man ønsker, at medarbejderne skal inddrages i den fremadrettede proces, skriver Ritzau

Kommunalbestyrelsen godkendte tilbage i november 2022 ”Strategien for en Røgfri Tønder Kommune”. Målet med strategien er bl.a. at få sat en ny retning for rygestopindsatserne i Tønder Kommune.

Strategien lægger op til, at Tønder Kommune bør følge trenden fra mange andre kommuner og indføre tobak- og røgfri arbejdstid for alle kommunens ansatte. 73 ud af landets 98 kommuner har allerede indført røgfri arbejdstid, og de kommende måneder bliver det tal øget til 77, når Langeland, Læsø, Samsø og Slagelse også siger stop for rygning på arbejdspladsen.

”Tønder Kommunes nuværende Politik for røgfrie miljøer er senest opdateret i december 2012, og derfor giver det rigtig god mening, at vi får opdateret vores politik på området. Men det er vigtigt, at vi får inddraget medarbejderudvalget i det videre arbejde, så vores ansatte ikke føler, at en ny politik er noget der bliver trukket ned over hovedet på dem”, fortæller Keld I. Hansen, der er direktør for området Sundhed, Kultur & Frivillighed og vicekommunaldirektør i Tønder Kommune.

I Tønder Kommune blev der indført røgfri skoletid for eleverne pr. 1. august 2020 samtidig med at ungdomsuddannelserne i Tønder indførte røgfri skoletid for elever og personale. Derudover har enkelte afdelinger i Tønder Kommune allerede indført røgfri arbejdstid for deres ansatte, ligesom der siden september 2022 har været røgfri arbejdstid på rådhuset. Så arbejdet med en ny politik for røgfri arbejdstid ligger fint i tråd med den udvikling, der allerede er sat i gang.

”Sundhedsudvalget og en samlet Kommunalbestyrelse har givet klart udtryk for, at man ønsker at lave en ny tobakspolitik i Tønder Kommune. Og når man ser på landsplan, så er det bestemt også noget der er opbakning til. De seneste tal fra KL (Kommunernes Landsforening) viser, at mere end seks ud af ti kommunalt ansatte på landsplan synes meget godt eller godt om at forbyde rygning i arbejdstiden” forklarer Keld I. Hansen.

HR- og sundhedsafdelingen i Tønder Kommune går nu i gang med at udarbejde en politik for røgfri arbejdstid, som bl.a. skal beskrive udstrækningen og håndhævelse af politikken. Forslaget vil efter sommerferien blive behandlet i ledelsen og blandt medarbejderrepræsentanterne, og så er det ellers ambitionen, at en ny politik skal kunne træde i kraft den 1. januar 2024.

Røgfri arbejdstid for medarbejderne i Tønder Kommune er kun en del af den samlede tobakspolitik, som også handler om øget rekruttering til rygestopforløb, røgfri foreningsliv og rygestoptilbud.

Det er kun et par måneder siden, at Sundhedsstyrelsen kom de seneste tal for sygdomsbyrden i Danmark.  Heri beskrives rygning stadig som den største risikofaktor og skyld i 16.000 ekstra dødfald årligt i Danmark. Sundhedsstyrelsen fastslår, at rygning er den risikofaktor, der belaster samfundet, sundhedsvæsenet og borgerne mest, og den risikofaktor, der belaster mest i form af ekstra kontakter til sundhedsvæsenet og fravær fra arbejdsmarkedet.