Syv ud af ti danskere er enige: Bland jer udenom

24/09/2021 10:09

|

Christina Hansen

Mest læste i dag

Forældre har hver især ret til 32 ugers barselsorlov, og de bestemmer selv, hvordan de fordeler orloven mellem sig.

De kan vælge at holde orloven samtidig eller i forlængelse af hinanden.

Forældrene kan fx bestemme, om den ene eller den anden af dem skal udnytte hele dagpengeperioden, eller at orloven og dagpengeperioden skal deles mellem dem. De kan også holde forældreorlov uden barselsdagpenge. 

Retten til fri fordeling af forældreorloven blev fastslået med højesteretsdom den 7. maj 2007.

Den fastslår, at hver af forældrene har ret til fravær fra arbejdet i 32 uger og ret til - uden samtykke fra arbejdsgiveren – at disponere, så fraværet fordeles på flere perioder.

Disse regler vil flere nu lave om på, og der er kommet et nyt forslag på bordet.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) foreslår nu, at regeringen som led i implementeringen af EU-direktivet om øremærket orlov øremærker ni ugers barsel til fædrene, udover de to uger, de har i dag.

Det nye forslag om fordelingen af barslen vækker dog ikke glæde blandt danskerne.

I en ny Kantar Gallerup-måling lavet for Berlingske svarer 72 procent af de adspurgte, at de er "enige" eller "overvejende enige" i at, fordelingen af barsel, ikke skal være et politisk anliggende, det skriver Berlingske.

Målingen er foretaget blandt 1.088 repræsentativt udvalgte vælgere i Danmark på mindst 18 år.