Sundhedsstyrelsen forventer stigning i antallet: Særligt denne gruppe er udsat

29/10/2021 13:19

|

Christina Hansen

Foto: Shutterstock.com

Mest læste i dag

Ved efterårets komme havde vi en forventning om, at der ville komme stigende smitte, flere indlæggelser og hermed en højere belastning af sundhedsvæsenet. Det er også det billede, vi nu ser, hvor der på to uger er sket en fordobling i antallet af indlagte, så der nu er over 200 personer indlagt med COVID-19.

Sådan skriver Sundhedsstyrelsen i pressemeddelelse.

I en ny statusrapport ser Sundhedsstyrelsen nærmere på de seneste ugers stigning i antallet af COVID-19 indlæggelser, og på tilslutningen til både revaccinationsprogrammet mod COVID-19 og influenzavaccinationsprogrammet.

”Det er forventeligt med et fuldstændigt åbent samfund, at der sker en stigning, og dermed vil der også ske en stigning i antallet af indlagte. Vi har hele tiden været bekymret for belastningen på sygehus ind i efteråret – og nu ser vi begyndelsen på denne udvikling og forventer også, at antallet af indlagte vil stige yderligere,” fortæller Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

Belastningen på sygehusene lige nu skyldes primært andre årsager end COVID-19, influenza og andre luftvejsinfektioner, men Sundhedsstyrelsen forventer, at de nævnte sygdomme vil fylde mere i november og december.

I de kommende uger forventer vi, at antallet at indlæggelser for COVID-19 vil stige til 250-300, skriver styrelsen.

Det er særligt voksne personer, der ikke er vaccineret, som er i risiko for at blive indlagt.

I de seneste to uger har personer, der ikke er vaccineret, udgjort cirka halvdelen af det samlede antal indlagte, selvom kun én ud af fire i den samlede befolkning ikke er vaccineret.

Der ses dog også indlæggelser blandt færdigvaccinerede på grund af den høje samfundssmitte.

”Vi ser stadig, at personer, der ikke er vaccinerede, udgør en relativ stor andel af de indlagte, men også blandt vaccinerede er der et stigende antal indlagte. Det er ikke udtryk for, at vaccinerne ikke virker, men de dækker ikke 100 %, så med øget samfundssmitte vil flere – også vaccinerede -  blive syge,” siger Helene Probst.

Vi skal alle hjælpes ad med at forebygge smitte og undgå en stor belastning på sygehuse.

Derfor er det vigtigt, at alle følger anbefalingerne om at blive vaccineret.

Det gælder både for COVID-19 og for influenza, hvor influenzavaccination i år anbefales både til ældre personer, personer i særlig risiko, samt til børn og til sundheds- og plejepersonale.

Derudover er det nu ekstra vigtigt, at man bliver hjemme ved symptomer og bliver testet. 

Slutspurten er sat ind for at nå at vaccinere de sidste, der endnu ikke har taget imod COVID-19 vaccination.

Særligt for tilbuddet om influenzavaccination er den nuværende tilslutning ikke tilfredsstillende. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man bliver vaccineret tidligt i sæsonen for at sikre, at man er beskyttet i de kommende måneder, hvor influenzavirus forventes at sprede sig. På den måde kan man bedst beskytte sig selv og andre.

Man kan godt blive vaccineret mod COVID-19 og influenza samtidig.

”Vi skal have tilslutningen til influenzavaccination meget højre op. Hvis man tilhører risikogrupperne, skal man blive vaccineret nu. Vi kan ikke garantere, at vi har vacciner, når vi kommer længere hen på året, og man skal ikke vente, til der begynder at ske influenzasmitte,” siger Helene Probst.