Stor ændring for gravide

02/12/2021 12:39

|

Christina Hansen

Foto: Presse-Fotos.dk

Mest læste i dag

Når gravide går over den fastsatte terminsdato, vil de på et tidspunkt blive tilbudt at få fødslen sat i gang.

I dag sker det i uge 41 + 3-5 dage.

For de fleste gravide i Danmark forløber fødslen normalt og ukompliceret, også selvom de går over tid.

Der er dog en lille forøget risiko for fosterdød forbundet med at gå over tid.

Denne risiko bliver mindre ved at sætte fødslen i gang, og på den baggrund anbefaler Sundhedsstyrelsen, at igangsættelse overvejes i dialog med den gravide allerede fra uge 41+0.

Anbefalingen er udarbejdet sammen med faglige eksperter på området, som har undersøgt fordele og ulemper ved at sætte fødslen i gang ved uge 41+0 eller på senere tidspunkter.

Resultaterne viser, at igangsættelse ved uge 41+0 reducerer risiko for fosterdød med cirka 80 procent, og at der samlet set ikke er negative påvirkninger af barnet ved igangsættelse.

Resultaterne viser også, at tidligere igangsættelse øger risikoen for infektion hos moderen, at flere gravide vil få brug for epidural bedøvelse, og der er en lille øget risiko for ve-storm.

I Danmark fødes der omkring 60.000 børn om året.

Det estimeres, at en ændring i praksis på landets fødesteder om tidligere igangsættelse vil kunne forebygge omkring 7 dødfødsler om året.

Ændringen vil samtidig betyde omkring 5.500 ekstra igangsættelser om året. 

Baggrunden for anbefalingen er en fælles henvendelse fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi,

Jordemoderforeningen og Danske Regioner. Henvendelsen kom i forlængelse af nye studier på området.

Sundhedsstyrelsen nedsatte efterfølgende en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Jordemoderforeningen, Dansk Jordemoderfagligt Selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab og Forældre og Fødsel, som sammen har gennemgået evidensen og på den baggrund udarbejdet anbefalingen. 

Når den faglige anbefaling har været i høring, bliver høringssvarene indarbejdet og anbefalingen forventes færdig i første kvartal af 2022. Herefter skal der tages stilling til implementering.