Stor ændring for disse familier: Nu får både mor og far brev i e-Boks

21/03/2022 08:48

|

Christina Hansen

Foto: Politi

Mest læste i dag

Fra i dag mandag får både mor og far brevene i e-Boks, når deres fælles barn bliver skrevet op til dagtilbud eller skole. Det er et vigtigt skridt i at sikre lige rettigheder for mødre og fædre og for ligestilling i familierne.

Med ændringen i ligestillingsloven om digital post til begge forældre om fælles barn bliver det nu slået helt fast, at det offentlige skal sende meddelelser om et fælles barn til begge forældre - uanset om de bor sammen eller ej.

- Vi skal selvfølgelig ikke være med til at fastholde en stereotyp forestilling om, at beskeder fra det offentlige om børn nok mest er relevante for moren. Børn er et fælles ansvar, og derfor skal begge forældre selvfølgelig også have de relevante oplysninger. Det bliver nu helt klart, at digital post om et fælles barn skal sendes til begge forældre, siger minister for ligestilling, Trine Bramsen.

Lovændringen betyder, at offentlige myndigheder som udgangspunkt skal sende den digitale post, der vedrører et fælles barns forhold, og som er rettet mod begge indehavere af forældremyndigheden over et barn, til begge.

Loven træder i kraft den 21. marts 2022 samtidig med overgangen til den nye Digitale Post-løsning, hvor myndighederne i forvejen har skullet tilpasse deres underliggende it-systemer.