Stor ændring: 1,2 millioner danskere modtager brev i e-Boks

05/11/2021 08:18

|

Christina Hansen

Foto. Shutterstock

Mest læste i dag

Fra nytår år sker der en stor ændring i udbetaling af børnepengene.

Mange forældre med fælles forældre myndighed får nemlig delt børnepengene i to, gældende fra nytår.

Det betyder store ændringer for mange familier.

I disse dage sender Udbetaling Danmark brev ud til 1,2 millioner forældre om ændringerne.

Det nye tiltag betyder, at børnepengene fremadrettet vil blive delt i to , såfremt man har fælles forældremyndighed.

Som det er i dag, bliver pengene automatisk udetalt til moderens konto.

Om pengene bliver delt mellem forældrene afhænger af, om forældrerene bor sammen eller hver for sig.

Hvis man bor sammen vil beløbet automatisk blive delt i to.

Hvis man bor hver for sig og har fælles forældremyndighed, vil pengene fortsat bliver udbetalt til den forælder, der i forvejen modtager pengene.

De forældre kan så vælge at splitte ydelsen, men det kræver at forældrene er enige og en sådan enighed skal oplyses til borger.dk.

Dog vil forældre, der er flyttet fra hinanden den 19. oktober 2021 og i fremtiden, som hovedregel modtage halvdelen hver, medmindre der aftales andet, eller man kan dokumentere, at man mindst har barnet 9 ud af 14 dage, det skriver TV2,

Hvis man har den fulde forældremyndighed over sit barn, vil der ikke ske noget som følge af de nye regler.

De nye regler betyder også, at det fremover kun vil være den enkelte forældres indkomst, som afgør, om man skal modregnes i sin udbetaling af børnepenge.