SSI: Størstedelen af de nyindlagte i denne aldersgruppe ér vaccineret.

25/10/2021 10:25

|

Christina Hansen

Foto: Shutterstock.com

Mest læste i dag

Ekspertgruppen for matematisk modellering har fremskrevet udviklingen i covid-19-smitte og nyindlæggelser frem til midten af november, det skriver Statens Serums Institut i en pressemeddelelse

I et nyt notat forventer gruppen markante stigninger i både de daglige smittetal og nyindlæggelser.

Hvor store, de konkret bliver, er til gengæld mere usikkert.

Den 20. september 2021 meldte ekspertgruppen for matematisk modellering ud, at den med kortere intervaller vil komme med notater, der følger covid-19-epidemiens udvikling.

Det første notat i rækken kommer i dag.

Her er der brugt to forskellige modeller til at estimere den forventede udvikling i de daglige smittetal og nyindlæggelser i de kommende uger.

”Modellerne viser, hvordan det vil gå i et scenarie, hvor aktiviteten i samfundet og vaccinationstilslutningen begge svarer til det niveau, vi har nu. Ud fra det regner vi stadig med at se en stigning i de daglige smittetal og nyindlæggelser i de næste seks uger. Men det er også stadig usikkert, hvor stor, at stigningen vil blive”, siger læge, Camilla Holten Møller, som leder ekspertgruppen for matematisk modellering.

Det viser det nye notat

IføIge det nye notat estimeres det, at vi i midten af november vil se mellem 600-3.200 daglige smittede og mellem 25-110 daglige nyindlæggelser.

Selv om befolkningens adfærd kan ændre sig, og det er uvist, hvilken betydning efterårsferien har for smittespredningen, vurderer modelgruppen, at der er større sandsynlighed for, at både smittetal og nyindlæggelser kan ende i den nederste del af spændet.

Man regner med, at de fleste smittede vil findes i de yngre og uvaccinerede aldersgrupper.

Men også blandt vaccinerede 12-59-årige forventes et betydeligt antal gennembrudsinfektioner.

Det vil sige folk, der får påvist covid-19-smitte, selv om de er fuldt vaccinerede og vaccinernes fulde effekt burde være trådt i kraft.

Hvis man ser på antallet af nyindlagte i aldersgrupperne 0-59 år, så består de primært af personer, der ikke er blevet vaccineret.

Ser man til gengæld på personer fra 60 år og op, så er størstedelen af de nyindlagte personer, der ér blevet vaccineret.

3. stik kan begrænse stigning

Effekten af den 3. vaccination er dog ikke med i modellerne.

Det forventes derfor, at antallet af indlæggelser blandt de ældste vil blive reduceret som følge af revaccination.

Ekspertgruppen forventer, at de fremover vil kunne præsentere opdaterede estimater for udviklingen i de daglige smittetal og nyindlæggelser hver anden til tredje uge.