Rammer knap 40.000 danskere: Første kommune indfører dette forbud

10/06/2023 14:51

|

Redaktionen

Foto: Shutterstock
Sådan som vejrudsigten ser ud, kan der nemt gå lang tid, før det igen bliver tilladt.

Mest læste i dag

Bornholms Brandvæsen indfører fra Lørdag d. 10.juni 2023 forbud mod afbrænding. Det sker, da der pt. er en væsentlig forhøjet risiko på øen for brande i såvel haver, på marker og i skove.

På grund af den seneste tids mange dage med høj varme og ingen regn befinder Bornholm sig nu på det niveau i det såkaldte tørkeindex og Brandfare.dk, hvor myndighederne ser sig nødsaget til at indføre afbrændingsforbud.

Det kommer til at gælde for hele Bornholm, lyder det i en pressemeddelelse fra Bornholms Kommune.

Slut med åben ild

Når forbuddet træder i kraft, betyder det, at man ikke på afbrænde:

  • haveaffald

  • halm, halmstakke og lign. som afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer

  • affald fra skovbrug

  • siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv

  • bål, herunder bålfade

Ydermere kommer der nogle begrænsninger for, hvad man må bruge, som ikke er decideret afbrænding. Det gælder for eksempel:

  • anvendelse af grill (grill tillades på fast ikke-brændbart underlag)

  • ildsteder (f.eks. ved shelterpladser)

  • apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skære-aggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater er også forbudt at bruge imens afbrændingsforbuddet gælder