Politikreds melder ud om stormen: Dette skal du være opmærksom på

18/02/2022 12:31

|

Christina Hansen

Foto: Presse-fotos.dk

Mest læste i dag

Hold på hat og trampoliner - Nora kommer

Det er næppe forbigået nogens opmærksomhed, at vi går et par yderst blæsende døgn i møde. Særligt Sydfyn vil blive ramt, meteorologerne har udsendt et kategori 2 varsel for tidsrummet mellem fredag kl. 21 og lørdag kl. 03 for Svendborg, Ærø og Langeland kommuner.

Svendborg, Langeland, Tåsinge

Varslet betyder, at området kan forvente at blive ramt af storm (25-28 m/s) med vindstød af orkanstyrke (33-35 m/s). Med så høje vindhastigheder kan tagsten blæse ned, store grene knække og træer vælte med risiko for, at vej- og togstrækninger bliver spærret. Der er ingen varsler om forhøjet vandstand.

Desuden er der risiko for, at broer kan lukke – konkret betyder det, at broerne mellem Svendborg og Tåsinge samt Siø og Langeland risikere at lukke for al trafik fra omkring kl. 22 og til tidligt lørdag morgen, når vinden forventes at aftage igen.
Hvis broerne må lukke, vil der forinden blive oprettet en passende beredskab på Langeland og Tåsinge.
Følg udviklingen på www.trafikinfo.dk

Færgerne til og fra Ærø samt de øvrige mindre øer

Ærøfærgerne har varslet aflysning af en række afgange, også flere af færgerne til de øvrige småøer har varslet aflysninger. Følg udviklingen for færgedriften til og fra øerne på færgeselskabernes hjemmesider.

Øvrige fynske kommuner

For alle øvrige fynske kommuner gælder det, at der er udsendt et kategori 1 varsel for perioden mellem fredag kl. 21 og lørdag kl. 04. Meteorologerne forventer stormende kuling (20-23 m/s) fra sydvest med vindstød af stormstyrke (25-28 m/s).
Dermed er der også for resten af Fyn risiko for, at tagsten blæser ned, store grene knækker og træer vælter og kan spærre vej- og togstrækninger. Der er ingen varsler om forhøjet vandstand.

Storebæltsbroen og togtrafik varsler om lukning

Der vil også være risiko for, at broer kan lukke. Storebæltsforbindelsen har varslet, at der er risiko for, at Storebæltsbroen lukker fra kl. 22 til 24 fredag aften og igen lørdag morgen fra kl. 05 til 07.
Følg udviklingen på www.storebaelt.dk og på www.trafikinfo.dk 

Banedanmark har varslet, at stort set al togdrift i hele landet indstilles fra fredag kl. 21 til lørdag kl. 12. Undtaget er Nordjylland. Det anbefales, at man holder sig orienteret om udviklingen på www.dsb.dk

Det skal du selv gøre

Med et varsel om voldsomt vejr følger der altid en risiko ved at bevæge sig udenfor. Så overvej, om det er nødvendigt at gå udenfor. Hvis det er nødvendigt, så husk at der er risiko for, at genstande kan falde ned samt at store tunge ting og træer kan vælte til fare for liv og helbred. 

Der skal også lyde en kraftig opfordring til at sørge for, at skraldespande, havemøbler, trampoliner, stilladser, presenninger og andre genstande sikres eller sættes i ly for blæsten, så de ikke ender i naboens have eller måske ude på fortovet/vejen til fare for andre.

Nattelivet i stormvejr 

Vi ved godt, at der er fredag, og mange formentlig har planlagt en tur i byen. Har man siddet og hygget på en bar, så kan det være en slem overraskelse at komme ud i en heftig blæst. Vi vil derfor gerne opfordre til, at I husker hinanden på, at vejret i aften og nat bliver voldsomt og tager bestik af det, inden I taget hjemmefra.

Kontakt vedrørende væltede træer mv

Hvis du oplever væltede træer eller andre udfordringer, så kan du kontakte:
Beredskab Fyn, telefon 65511801 og 65511802
Middelfarts Kommunes driftsvagt, telefon 21239815