Ny aftale afsætter 550 millioner kroner til dette

29/11/2021 15:18

|

Christina Hansen

Den smukke lille by Bitche er blevet censureret af Facebook. Læs historien her. Foto: Shutterstock

Mest læste i dag

Politisk aftale afsætter mere end 550 mio. kr. til levende bymidter og landdistrikter med stærke lokalsamfund.

Et bredt flertal i Folketinget ønsker mere liv i bymidter og landdistrikter. Derfor er de nu nået til enighed om en ny aftale, der skal understøtte, at bymidterne i en række mindre og mellemstore byer igen kan blive et lokalt samlingspunkt og mødested.

Bygninger, torve og gågader skal forbedres, lokale velfærdscentre med fx borgerservice, læger, kulturskoler, biblioteker og tilbud til ældre skal understøtte levende bymidter. Og så skal 10 bymidter sættes fri af eksisterende lovgivning for at afprøve nye tiltag, der kan understøtte levende bymidter.

Aftalepartierne vil også igangsætte initiativer, der kan understøtte stærke lokalsamfund i de små byer, på småøerne og i landdistrikterne. Her skal trængte områder fornyes, lokale dagligvarebutikker skal understøttes, der skal være god internetforbindelse og bedre overblik over naturstier, og så skal interessen for en forsøgsordning med frilandsbyer afdækkes.

Det er målsætninger, som aftalepartierne med aftalen 'Mere liv i bymidter og landdistrikter” nu afsætter mere end 550 mio. kr. fordelt over en årrække til at understøtte. Læs hele aftaleteksten her.

”Regeringen har en klar målsætning om at skabe mere liv i de dele af landet, der har haft det svært efter en lang periode med stigende centralisering. Derfor er jeg særdeles glad for, at der nu står et bredt flertal i Folketinget bag en aftale, som vil gøre de mindre byer og landdistrikterne mere attraktive for både borgere og erhvervsliv”, siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Bag aftalen står regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne. Partier bag aftalen udtaler:

Peter Juel-Jensen, Venstre:

”Venstre er optaget af at sikre mere frihed og flere muligheder i hele landet. I vores landdistrikter er der nogle særlige udfordringer, som vi med aftalen her adresserer. I Venstre glæder vi os over, at vi har fået overtalt regeringen til at forlænge bredbåndspuljen – som vi selv indførte, da vi sad i regering – med endnu et år, samt at vi afsætter midler til byfornyelse og nedrivning. Aftalen her er et lille skridt i den rigtige retning, men i Venstre vil vi fortsætte med at arbejde med denne dagsorden”.

Henning Hyllested, Enhedslisten:

”I Enhedslisten er vi glade for denne aftale. Siden kommunalreformen i midten af 00’erne for alvor satte gang i centraliserings-ræset, har den stået på afvikling og afvandring i vores tyndt befolkede områder. Skoler er lukket, det samme er købmanden mange steder. Bussen kører kun sjældent eller slet ikke. Aftalen indfrier et gammel krav fra Enhedslisten om tilskud til borgerdrevne butikker i landsbyer, den imødekommer vores krav om fortsættelse af bredbåndspuljen, så vi får endnu flere med på hurtigt internet i yderområderne. Og vi ser frem til forsøgsordningen med frilandsbyer, noget, vi har kæmpet for gennem flere år med det formål at understøtte de mange ildsjæle, der gør et kæmpearbejde for fællesskabet rundt om i vores landsbyer. Sammen med den netop indgåede boligaftaleaftale, som afsætter 10 mio. kroner til almene boliger i ø-kommunerne og på Bornholm og 10 mio. kroner til almene boliger på de små øer, har vi med aftalen her taget et pænt skridt i retning af at skabe liv på landet og øget bosætning”.

Lennart Damsbo-Andersen, Socialdemokratiet:

”Det stærke lokale fællesskab er noget af det bedste ved at bo uden for de større byer. Både når det gælder bymidten i de små byer og den lokale butik i landsbyerne. Før i tiden var bymidten det naturlige samlingspunkt, hvor man kom hinanden ved på kryds og tværs. I en årrække er det desværre gået den forkerte vej. Nu skal bymidterne blomstre op igen, med et levende butiksliv, sundhedstilbud og kulturelle tilbud – og landsbyerne skal understøttes i at sikre den lokale dagligvarebutik, der ud over at sælge dagligvarer også er posthus, apotek og samlingspunkt for de lokale”.