Nu stiger det: 1,2 millioner danskere mærker ændringen

24/11/2021 13:54

|

Christina Hansen

Foto: Shutterstock.com

Mest læste i dag

Skatterådet har i dag fastsat satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse for 2022. Satserne stiger til næste år.

Skatterådet har i dag fastsat satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse, der gælder for 2022.

De ca. 1,2 mio. danskere, der hvert år får fradrag for transport mellem hjem og arbejdspladsen eller dem, der får godtgjort erhvervsmæssig kørsel i egen bil, vil opleve en stigning i satserne til næste år.

Ifølge lovgivningen bliver satserne altid beregnet ved kørsel i bil uanset om man bruger offentlig transport eller kører i bil eller andet.

- Baggrunden for, at satserne kommer til at stige til næste år, er, at benzinprisen forventes at blive højere i 2022, end det var forventet for i år. Selvom bilerne fortsat kører længere på en liter benzin, hvilket giver flere kilometer at fordele de samlede udgifter på, påvirker den højere benzinpris satsen i en opadgående retning, forklarer formand for Skatterådet Jane Bolander.

- Derudover forventes udgifterne til vedligehold af bilerne også at stige. De forhold påvirker også satsen yderligere i en opadgående retning, siger Jane Bolander og henviser til bl.a. udgifter til service, udskiftning af sliddele, afbalancering af dæk og supplerende rustbehandling.

Baggrunden for, at satserne kommer til at stige til næste år, er, at benzinprisen forventes at blive højere i 2022, end det var forventet for i år.Jane Bolander, formand for Skatterådet

Hvert efterår beregner Skatterådet satserne for det kommende år ud fra en vurdering af udgifterne til befordring med bil. Baggrunden for beregningerne af satserne for 2022 er blandt andet en benzinpris på 12,78 kr., hvor beregningen af satserne for 2021 tog udgangspunkt i en pris på 11,31 kr. pr. liter. I skønnet over benzinprisen for 2022 er der taget udgangspunkt i den gennemsnitlige benzinpris i 2020 (95 oktan), som er fremskrevet til 2021 og 2022 i overensstemmelse med forudsætningerne for udviklingen i benzinpriser m.v. i den seneste konjunkturvurdering, der følger af Finansministeriets Økonomisk Redegørelse fra august 2021. I beregningerne indgår derudover også et skøn over omkostninger til bilens vedligeholdelse, forsikringer m.v. ved fastsættelsen af satserne.

År 2021: For de første 20.000 km: 3,44 kr. pr. km. - Over 20.000 km: 1,90 kr. pr. km.

År 2022: For de første 20.000 km: 3,51 kr. pr. km. Over 20.000 km: 1,98 pr. km

Reglerne for kørselsfradrag er uændrede, så der fortsat ikke er fradrag for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde, og det gælder uanset hvilket transportmiddel, man bruger.

De pendlere, der er omfattet af de særlige regler om forhøjet kørselsfradrag i yderkommuner, får ikke nedsat satsen ved kørsel ud over 120 km.

Satsen for erhvervsmæssig befordring på cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller el-løbehjul stiger med 1 øre. Årsagen hertil er, at der forventes en stigning i det samlede forbrugerindeks. Godtgørelsen for brug af disse transportformer vil derfor i 2022 udgøre 0,55 kr. pr. km. 

Læs mere på skat.dk/kørselsfradrag

Skattefri befordringsgodtgørelse kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol hermed. Reglerne er uændrede.

Fakta: Om Skatterådet

Skatterådet er et kollegialt lægmandsorgan, der består af 19 medlemmer, som sammen behandler og træffer afgørelse i de sager, der forelægges rådet.
Skatterådet bistår Skatteforvaltningen ved forvaltningen af lovgivningen om skatter og afgifter, bortset fra lovgivning om told. Rådets primære arbejdsområde er behandlingen af principielle anmodninger om bindende svar. Herudover har Skatterådet blandt andet følgende kompetencer: