Motorvej lukker af to omgange

05/11/2021 09:22

|

Christina Hansen

Foto: Vejdirektoratet

Mest læste i dag

Vejdirektoratet er i gang med opsætning af støjskærme langs Østjyske Motorvej ved Skanderborg.

I alt skal der monteres 2900 meter støjskærm. Vejdirektoratets entreprenør er stødt på udfordringer med placering af fundamenterne til støjskærmene, og er nødt til at lukke frakørselsrampen af to omgange.

Jorden er så hård, at entreprenøren med det nuværende grej ikke kan få fundamenterne i jorden.

Derfor skal der nye og større maskiner til, og det vil medføre gener for både trafikanter og naboer.

Maskinerne er så store, at de ikke kan holde sig inden for det nuværende arbejdsareal under udførsel af arbejdet, og derfor har Vejdirektoratet af sikkerhedshensyn valgt at lukke frakørselsrampen ved Skanderborg V <52> i nordgående retning.

Fire nætter med støjende arbejde

I perioden mellem den 8. – 12. november vil frakørsel <52> Skanderborg V i nordgående retning være spærret for trafik i aften- og nattetimerne.

I løbet af de fire nætter skal Vejdirektoratets entreprenør have det store grej kørt i stilling for at få rammet fundamenterne ned i jorden. Det er desværre et støjende arbejde til gene for naboerne i området. Berørte naboer har modtaget et brev om de gener, arbejdet medfører.

Der vil blive arbejdet i tidsrummet kl. 19.00 – 06.00.

Fire uger med totallukning af frakørsel <52> Skanderborg V

I perioden fra den 15. november og fire uger frem vil frakørsel <52> Skanderborg V i nordgående retning være totalt lukket døgnet rundt. Der vil være skiltet omkørsel via frakørsel <53> Skanderborg S ved Vrold. Når man ikke at køre fra, kan man som trafikant også komme ind til Skanderborg via frakørsel <51> Skanderborg N.

Der vil ikke være støjende arbejde i aften- og nattetimerne kun i dagtimerne inden for normal arbejdstid.

Igen skyldes det, at entreprenøren har opgraderet udstyret, og der er ikke plads til de større maskiner medmindre rampen er lukket.

Der kan forekomme arbejder i weekenderne, men hovedreglen er, at der ikke arbejdes. Dog vil rampen alligevel være lukket fordi maskinerne står derude.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.