Mere end halvdelen af disse danskere oplever at blive valgt fra: 'Det er svært at finde'

02/02/2022 07:32

|

Christina Hansen

Foto: Skatteministeriet

Mest læste i dag

Mange ledige seniorer oplever at blive valgt fra på grund af alder

En evaluering af puljen til særlig indsats for ledige over 50 år viser, at halvdelen har oplevet at blive fravalgt på grund af alder. Seniorerne vil gerne arbejde og skifte branche for at finde nyt job, konkluderer rapporten.

Halvdelen af de ledige seniorer oplever, at deres alder betyder, at de løber panden mod en mur, når de søger job.

Det viser nye tal i en evaluering af den såkaldte seniorpulje i årene 2018-2021.

49 pct. af respondenterne i evalueringen har svaret, at de har oplevet at blive valgt fra på grund af deres fødselsdato, mens 44 pct. har erfaret, at det er svært at finde job, hvis de ønsker at skifte branche.

Regeringen fremsætter onsdag et lovforslag, der betyder, at arbejdsgiver ikke må bede om at få oplyst ansøgeres alder, når de slår stillinger op.

Lovforslaget udspringer af trepartsaftalen fra efteråret 2021, der skal bidrage til at afhjælpe manglen på arbejdskraft.

Med beskæftigelsesreformen fra 2014 blev der afsat en pulje på 10 mio. kroner årligt til særlige indsatser for ledige over 50 år, der er i risiko for langtidsledighed.

Siden 2018 har ni a-kasser haft fem forskellige 2-årige projekter bl.a. med lokale jobcentre. Projekterne har været forlænget til foråret 2021 på grund af corona.

Fokus i projekterne har bl.a. været på, hvilke barrierer der er for at komme i arbejde, jobsøgning, brancheskift og opkvalificering.

Evalueringen viser, at ét år efter deltagerne havde påbegyndt et forløb havde 40 pct. fundet arbejde, mens 43 pct. er på offentlig forsørgelse uden ordinære timer.

Den virksomhedsrettede indsats har haft en positiv effekt.

Deltagerne giver desuden udtryk for, at samtaler om deres personlige og faglige kompetencer under projekterne kan give fornyet tro og håb og nye perspektiver, der kan lede til nyt job.

Evalueringen peger også på udfordringer med uddannelses- og opkvalificeringsforløb.

Nogle seniorer fravælger tilbuddene, fordi de hellere vil finde job, og jobrådgivere har svært ved at få et tilstrækkeligt kendskab til mulighederne, fordi de er mange og komplekse.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard:

- Man tager sig jo til hovedet, når man ser, hvor mange seniorer der oplever, at de bliver fravalgt på arbejdsmarkedet på grund af deres alder. Det er ikke i orden. Det skal vi blive bedre til.

- Jeg kan kun opfordre flere arbejdsgivere til at åbne øjnene for seniorer – særligt i en tid med stigende mangel på arbejdskraft. De har en masse erfaring og kvalifikationer gennem et helt arbejdsliv, og de er ofte nemme at få sluset ind på arbejdspladsen.

- Vi har sidste år indgået både en aftale om langtidsledighed og i efteråret en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter, som skal hjælpe flere seniorer i job. Et lovforslag, som skal behandles i Folketinget her i februar, forbyder arbejdsgivere at få oplyst alder på ansøgeren. Det vil forhåbentlig betyde, at ansøgningen bliver læst, og man kan komme i betragtning og ikke risikere at blive frasorteret med det samme i ansøgerbunken.

- Næste skridt er, at jeg vil mødes med de relevante aktører på området og drøfte, hvordan vi kan skabe bedre rammer for at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet.  

Omkring 600 seniorer har deltaget i projekterne i alt, og halvdelen har svaret i evalueringen.