Kommune sætter ind mod den voksende mangel: Det er kritisk

09/11/2021 10:34

|

Christina Hansen

Foto: Arkiv - Presse-foros.dk

Mest læste i dag

Københavns Kommune sætter nu gang i en mangesidet indsats for at løse den voksende mangel på pædagoger. Bl.a. kan flere akademikere og pædagogmedhjælpere nu få lov at uddanne sig til meritpædagoger.

Pædagoger står i høj kurs over hele landet, og med de kommende minimumsnormeringer, som man i København har valgt at indføre allerede fra 2022, bliver manglen på pædagoger kun større.

Når Københavns Kommune næste år har indfaset de lovbundne minimumnormeringer i byens dagtilbud, vil der mangle op mod 1.000 uddannede pædagoger for at leve op til kommunens målsætning, om at to ud af tre pædagogiske medarbejdere skal være uddannede pædagoger. Det viser nye tal fra Københavns Kommune.

Nu tager man konsekvensen med en ambitiøs plan, der sætter ind på en række fronter for at uddanne, tiltrække og fastholde flere pædagoger i byens børnehaver og vuggestuer.

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) siger:  

”Manglen på pædagoger er kritisk over hele landet, og problemet bliver kun større. Derfor trækker vi nu i en række håndtag, der skal vende udviklingen og samlet set sikre en tilstrækkelig høj pædagogandel i vores dagtilbud.”

”Det er ikke en let opgave, og det kommer til at tage noget tid, inden vi er i mål. Andelen kommer formentlig endda til at falde en smule mere de næste år med indfasningen af minimumsnormeringerne, men derefter vil det vende. Det er afgørende for kvaliteten af vores dagtilbud, at vi har en høj andel af uddannet personale til at udvikle børnene gennem leg og læring.”

100 ekstra meritpædagoger om året

Et af de vigtigste elementer i planen er at uddanne betydelig flere pædagoger via meritpædagog-uddannelsen. Her investerer Københavns Kommune nu i at uddanne yderligere 100 meritpædagoger årligt – oven i de 40, der hidtil har fået betalt uddannelsen hvert år med løn undervejs.

En af dem er Ann Lübbers, som er bachelor i filosofi og kandidat i journalistik fra Roskilde Universitet og en årrække har arbejdet med kommunikation for virksomheder. De seneste halvandet år har kommunikationen været i børnehøjde hos udflytterbørnehaven TK Skovhytten, hvor hun arbejder som pædagogmedhjælper. Og til januar næste år begynder hun sideløbende på meritpædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Det samme gør omkring 140 andre fra Københavns Kommunes dagtilbud, der ser uddannelsen som et vigtigt element i at få flere pædagoger til kommunens dagtilbud. Derudover har man bl.a. afsat 36 mio. kr. årligt til nye initiativer, som skal styrke rekrutteringen og fastholdelsen af pædagoger med fx forbedrede seniorordninger og fastholdelsesbonusser.