I dag lanceres det:'Stop, tænk, tjek'

03/11/2021 12:19

|

Christina Hansen

Mest læste i dag

Ny guide skal hjælpe til sikker håndtering af risikosituationslægemidler

Risikosituationslægemidler er lægemidler, der hyppigt er involveret i alvorlige utilsigtede hændelser.

Styrelsen for Patientsikkerhed lancerer derfor i dag en guide til sikker håndtering af risikosituationslægemidler.

Guiden er udarbejdet med henblik på at hjælpe sundhedspersonale, der håndterer medicin på blandt andet sygehuse, plejecentre og i hjemmesygepleje.

En ny guide om risikosituationslægemidler bliver lanceret i dag onsdag.

Risikosituationslægemidler er lægemidler, som ofte er involveret i alvorlige utilsigtede hændelser.

Fælles for risikosituationslægemidlerne er, at de kan volde stor skade, hvis de bliver brugt forkert i bestemte situationer.

Bedre forståelse af de særlige risici ved disse lægemidler kan derfor bidrage til at forbedre patientsikkerheden.

Den nye guide om risikosituationslægemidler indeholder korte beskrivelser af de forskellige risikosituationslægemidler og de forhold, der gør, at sundhedspersoner skal være særligt opmærksomme i deres håndtering af lige netop disse lægemidler.

Guiden indeholder også forslag til forholdsregler, der kan være med til at forebygge utilsigtede hændelser med de enkelte typer af lægemidler. 

”Medicinhåndtering er en vigtig og ofte kompleks opgave, der kræver omhu og systematik. Vi har haft fokus på risikosituationslægemidlerne gennem en årrække, men ser desværre fortsat tilbagevendende utilsigtede hændelser med risikosituationslægemidlerne. Den nye guide skal hjælpe med at udbrede kendskabet til risikosituationslægemidlerne og til en bedre forståelse af, hvad man skal være særligt opmærksom på, når man administrerer disse lægemidler”, siger overlæge Lena Graversen, der er enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Guiden er det seneste af en række tiltag, der skal øge kendskabet til risikosituationslægemidlerne og bidrage til en mere sikker håndtering af lægemidlerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed samarbejder med medicin.dk om blandt andet kampagnen STOP TÆNK TJEK med film om risikosituationslægemidler.

Styrelsen for Patientsikkerhed bidrager samtidig med viden og cases til undervisningsmaterialet på de sundhedsfaglige uddannelser og har blandt andet bistået med cases baseret på utilsigtede hændelser til sygeplejerskeuddannelsen. Desuden har styrelsen bidraget til artikler i fagblade om risikosituationslægemidler og afholder løbende temadage om patientsikker medicinhåndtering.