I 2022 sættes der særligt fokus på dette: 'Det er en oplagt del af løsningen på de udfordringer vi har i samfundet'

10/01/2022 07:21

|

Christina Hansen

Foto: Foto

Mest læste i dag

Med Infrastrukturplan 2035 besluttede parterne bag aftalen, at i 2022 skal Danmark i den gule førertrøje i cykelfremme. Det betyder, at cyklen kommer i centrum i en række sammenhænge. Med aftalen blev der afsat 3 milliarder kroner til cykelprojekter, og de første 420 millioner skal bruges i 2022. Langt de fleste skal bruges på nye cykelstier i hele landet, men der skal også etableres et Videnscenter for cykelfremme, så nye beslutninger på cykelområdet tages på et oplyst grundlag, og der gennemføres også flere informationskampagner, hvis formål er at få flere til at cykle, lige som sommeren 2022 kommer til at stå i Tour’ens tegn, når de første tre etaper af Tour de France skal køres i Danmark.

- Cyklen er på rigtig mange måde en oplagt del af løsningen på de udfordringer, vi har i et moderne samfund. Hver gang vi tager cyklen frem for bilen, er det godt for klimaet, sundheden med til at begrænse trængslen på vejene. Samtidig er det en utrolig enkel løsning, hvor alle kan bidrage og alle både store og små forbedringer tæller. Ambitionen med cyklens år er helt enkelt, at flere skal cykle mere. Det bliver en af mine mærkesager i år, at cyklen kommer til at fylde mere i hverdagen og i det politiske arbejde, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Parterne bag Infrastrukturplan 2035 blev allerede i oktober enige om, hvilke cykelstiprojekter langs statsvejene, de første 200 millioner kroner fra aftalen skal bruges på. [I løbet af] januar åbner ansøgningsrunden for de 200 millioner kroner, der er afsat i aftalen til medfinansiering af kommunale cykelprojekter. Der skal senere på året tages politisk stilling til, hvilke kommunale projekter, der støttes med midler.

I infrastrukturaftalen blev der afsat 6 millioner kroner til informationskampagner, som Vejdirektoratet er ansvarlig for. Kampagnerne vil have forskelligt fokus for at nå forskellige målgrupper, eksempelvis børn og unge.

I regi af Vejdirektoratet åbner også Videnscenter for cykelfremme, der skal arbejde for viden og indsigt i cyklisme i Danmark. Der er i infrastrukturaftalen afsat 4 millioner kroner til centeret.

De nationale cykelruter skal prioriteres og styrkes med 10 millioner kroner fra infrastrukturaftalen. Det skyldes, at der er meget vekslende indretning af ruterne, eksempelvis i forhold til trafiksikkerhed og belægning.

Endelig vil der i Cyklens år være et stort politisk fokus på at fremme cyklisme i alle sammenhænge, eksempelvis på COP27 i november.

Der vil løbende blive samlet information, politiske udmeldinger og status på cykelprojekter på Transportministeriets hjemmeside under temaet ”Cyklens år”.