Helt vilde tal: Så mange mundbind bruger danskerne om dagen

21/04/2021 13:43

|

Redaktionen

Foto: Shutterstock

Mest læste i dag

Vi skal bruge mundbind her, der og alle vegne. Det ender med en rigtig stor mængde mundbind hver eneste dag. Det er et svimlende tal, som danskerne ender med at bruge hver eneste dag.

I både 2020 og 2021 forventes det ifølge Miljøstyrelsen, at danskerne vil bruge omkring 2,4 milliarder mundbind. Det er en kortlægning af danskernes forbrug af mundbind, som Miljøstyrelsen fremlægger tirsdag, der forelægger de svimlende tal. 

"COVID-19-pandemien og kravet om brug af mundbind flere steder i det offentlige rum har medført et stærkt øget forbrug af engangsmundbind," skriver Miljøstyrelsen i deres kortlægning.

I november sidste år igangsatte Miljøstyrelsen kortlægningen af brugen og affaldshåndteringen af engangsmundbind i Danmark.

Kortlægningen viser, at hver dansker i gennemsnit bruger ét engangsmundbind om dagen. Der bliver derfor brugt cirka fem millioner engangsmundbind pr. dag. Det svarer til 1.825 millioner engangsmundbind pr. år. Det estimeres, at der vil blive brugt omkring 2.400 millioner engangsmundbind samlet for 2020 og 2021.

Kortlægningen er udført af Teknologisk Institut og er baseret på importørers og virksomheders oplysninger samt interviews med 1.550 borgere fra et repræsentativt e-panel. Undersøgelsen er behæftet med en vis usikkerhed på grund af markedssituationen, ufuldstændige oplysninger fra de relevante aktører og den almindelige usikkerhed i surveys.

Langt de fleste mundbind ender i skraldepanden

Ud over opgørelsen af den samlede mængde engangsmundbind viser kortlægningen, at størstedelen af de interviewede borgerne smider deres brugte engangsmundbind i skraldespanden til almindeligt restaffald. Det ligger i tråd med Miljøstyrelsens anbefalinger.

Miljøstyrelsen anbefaler, at udtjente engangsmundbind bortskaffes som restaffald. Genanvendelsen er blandt andet udfordret ved, at kasserede engangsmundbind er forbundet med en smitterisiko. Dertil kommer, at der er en begrænset interesse i markedet for genanvendelse af mundbind.

37 procent af de adspurgte i undersøgelsen svarer, at de i høj grad har oplevet, at der bliver smidt engangsmundbind på gaden eller i naturen. Problemet ses særligt tæt på busstoppesteder samt på metro- og togstationer. Miljøstyrelsen er løbende i dialog med kommuner, trafikselskaber og affaldsselskaber for at sikre, at så få mundbind som muligt havner i naturen.