Godt nyt til omkring 130.000 borgere: Stor økonomisk betydning

02/03/2022 11:14

|

Christina Hansen

Foto. Shutterstock

Mest læste i dag

Omkring 130.000 borgere vil få gavn af de nye lempelige modregningsregler

Modregningsreglerne for ægtefælles arbejdsindkomst i både folke- og førtidspension står til at blive afskaffet, så det bliver mere attraktivt at arbejde. Desuden afskaffes reglerne om modregning for arbejdsindtægter i folkepensionen. Det skønnes, at omkring 130.000 borgere vil undgå at blive straffet økonomisk, fordi deres ægtefælle eller de selv vælger at arbejde.

Regeringen indgik sammen Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne en reformpakke, som vil give flere hænder på arbejdsmarkedet og gøre Danmark stærkere. I pakken indgår det, at modregningsreglerne for arbejdsindtægter i pensionen afskaffes. Det gælder både modregning af egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, og modregning som følge af ens samlever eller ægtefælles arbejdsindkomst i folkepension, førtidspension og seniorpension.

Omkring 130.000 borgere omfattes af modregningsreglerne. Det drejer sig både om folkepensionister som vil blive modregnet i deres folkepension, fordi de selv arbejder samt folkepensionister, seniorpensionister og førtidspensionister som vil blive modregnet i deres folkepension, fordi deres ægtefælle eller samlever arbejder.*

Regeringen vil nu fremsætte lovforslagene, der afskaffer modregningsreglerne for arbejdsindtægter. Tiltagene træder i udgangspunktet i kraft med virkning fra 1. januar 2023.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Modregningen skal væk så hurtigt som muligt. Og det er sund fornuft, at man ikke straffes økonomisk for, at ens ægtefælle eller en selv tager en ekstra tørn. Vi mangler hænder på arbejdsmarkedet, og det giver større frihed for mange seniorer i hele Danmark til fortsat at bidrage på arbejdsmarkedet.

*Note: Det skønnes at ca. 50.000 folkepensionister vil bliver modregnet i deres folkepension, fordi de selv arbejder, og at ca. 100.000 folkepensionister, seniorpensionister og førtidspensionister vil bliver trukket i pensionen, fordi deres ægtefælle eller samlever arbejder. Når der tages højde for overlap i persongruppen skønnes det, at vedrører omkring i alt 130.000 pensionister, som stilles bedre med forslagene.