Fund af sprøjtemiddelrester i grundvandet: Tallet er over grænseværdien

10/03/2022 12:08

|

Christina Hansen

Foto:: Shutterstock.dk

Mest læste i dag

De foreløbige resultater fra massescreening af grundvandet viser, at der er fundet tre sprøjtemiddelrester over den tilladte kravværdi i drikkevand. Stofferne har ikke været tilladt i Danmark i over 10 år. Drikkevandsboringer og drikkevandet skal undersøges for stofferne hurtigst muligt

I forbindelse med de foreløbige resultater af den årlige massescreening 2021 i grundvandsovervågningen har Miljøstyrelsen fundet rester fra to sprøjtemidler i koncentrationer, der overskrider kravværdien for sprøjtemidler i drikkevand.

DTU har foretaget en vurdering af sundhedsrisikoen ved indtag af drikkevand, der indeholder nedbrydningsprodukterne og Miljøstyrelsen vil tage kontakt til relevante kommuner og vandforsyninger for at få tjekket drikkevand og drikkevandsboringer for stofferne.   

Der er fundet to nedbrydningsprodukter, LM6 og LM5, af ukrudtsmidlet terbuthylazin over den tilladte kravværdi. Midler med terbuthylazin har i perioden 1973 – 2008 været solgt i Danmark til bekæmpelse af ukrudt i majs og ærter, skovkulturer, frugttræer, læhegn og buske.

LM6 er påvist i 18 prøver ud af 250 undersøgte.

To af fundene i grundvandsboringer overskrider det fastsatte sundhedsmæssige acceptable niveau for børn for indhold af LM6 i drikkevand. Drikkevand og drikkevandsboringer skal derfor undersøges for indhold af LM6.  

LM5 er påvist i 16 prøver ud af 250 undersøgte. Ingen af fundene overskrider det fastsatte sundhedsmæssige acceptable niveau for børn eller voksne for indhold af LM5 i drikkevand.

-Det er meget bekymrende, at massescreeningen igen viser, at der er fundet rester af sprøjtemidler i vores grundvand. Det er netop derfor, vi har udvidet screeningerne med flere stoffer, som der så desværre er fundet eksempler på. Det skal være trygt at drikke vandet fra vandhanen i Danmark. Derfor har jeg bedt Miljøstyrelsen om at tage kontakt til kommunerne og vandforsyningerne, så drikkevandet og drikkevandsboringerne så hurtigt som muligt bliver undersøgt for de tre stoffer, siger Lea Wermelin.

LM6 og LM5 er to af de stoffer, der er omtalt i Rigsrevisionens beretning om sikring af grundvandet mod pesticider fra december 2019, og som Statsrevisorerne i januar 2022 har påtalt, at der ikke var moniteret for. LM5 og LM6 har også været udbudt som en del af massescreeningerne i 2019 og 2020, men ingen analyselaboratorier tilbød at analysere for de to stoffer. Stofferne var med i Rigsrevisionens beretning, fordi GEUS i 2011 foreslog at overvåge for LM5 og LM6 i grundvandet via en screeningsundersøgelse, fordi de var fundet i grundvand i Italien og Tyskland.

Fortidens synder
Udover LM6 og LM5 er der fundet stoffet R471811, der er et nedbrydningsprodukt fra sprøjtemidlet chlorothalonil, der har været solgt i Danmark i perioden fra 1982 til 2000. Chlorothalonil har været godkendt til brug som svampemiddel i hvede, kartofler, ærter, løg, porre, solbær, ribs og jordbær på friland, samt agurker og prydplanter på friland og i væksthus.

Der er gjort 29 fund af R471811 i de 250 indtag, der er med i massescreeningen. Ni af disse fund var over kravværdien for sprøjtemidler i grundvand. Ingen af fundene overskrider det fastsatte sundhedsmæssige acceptable niveau for børn eller voksne for indhold af R471811 i drikkevand.

-Undersøgelserne understreger i hvor lang tid vi skal døje med fortidens synder, og hvor vigtigt det er, at vi sørger for at passe godt på vores grundvand.  De nye fund er alle sprøjtemidler, der ikke har været anvendt i Danmark i årevis. Massescreeningerne giver os mulighed for at få ny viden, som vi kan handle på i forhold til  udfordringerne fra tidligere anvendelser af sprøjtemidler, siger Lea Wermelin.       

De samlede resultater fra massescreeningen forventes i ultimo marts 2022.