Fire ud af fem danskere mener at det er nødvendigt: Over én million danskere er godt i gang

02/02/2022 07:14

|

Christina Hansen

Foto: PR

Mest læste i dag

Grøn affaldssortering ruller ind over landet, og over én million danskere er allerede godt i gang med at skære ned på Danmarks CO2-udledning ved skraldespanden.

En ny undersøgelse viser, at der er stor opbakning til at affaldssortere af hensyn til miljø og klima.

En ny kampagne skal hjælpe endnu flere borgere, kommuner og virksomheder på vej.

Hverdagen for danskernes tur til skraldespanden har ændret sig de seneste år, hvor mange har vænnet sig til at sortere affaldet i for eksempel mad, plastik, metal, papir og pap.

Et bredt flertal i Folketinget blev i 2020 enige om fremtidens affaldssortering.

Det betyder, at affaldssorteringen i de danske hjem skal være ens. I løbet af 2022 skal virksomhederne også til at sortere den del af deres affald, der minder om borgernes, efter de samme retningslinjer.

Visionen er en klimaneutral affaldssektor, og aftalen indeholder tiltag, som reducerer 0,7 mio. tons CO2 årligt i 2030 – eller hvad der svarer til at tage 280.000 benzin- og dieselbiler af vejene.

En ny undersøgelse, som Rambøll står bag med over 1.000 medvirkende, viser, at der er bred opbakning til den nye affaldssortering, som over én million danskere allerede udfører.

Fire ud af fem svarer i undersøgelsen, at de mener, at affaldssortering er nødvendigt for at passe på miljøet og klimaet.

Samtidig svarer tre ud af fem i undersøgelsen, at de gerne vil vide mere om, hvad der sker med affaldet, efter det er sorteret.

For bedre at informere og hjælpe forbrugere, kommuner og virksomheder på rette vej lancerer Miljøstyrelsen i dag en ny hjemmeside og oplysningskampagne.

Hjemmesiden og kampagnen indeholder information om, hvordan man sorterer affaldet, affaldets videre rejse efter indsamling, hvordan det bliver genanvendt samt hjælp til kommunikation til privatpersoner og medarbejdere på arbejdspladserne.

- Når det gælder affald, har vi danskere ikke den grønne førertrøje på. Vi er nogle af dem i Europa, der smider allermest affald ud pr. indbygger, og alt for meget affald ender i dag i en forbrændingsovn, hvor det udleder CO2, i stedet for at blive genanvendt. Derfor skal vi sortere mere af vores affald til genanvendelse, og den nye undersøgelse viser tydeligt, at langt de fleste er klar til at gøre en grøn forskel ved skraldespanden. Nu lancerer vi en oplysningskampagne, som vil være en hjælpende hånd, så vi får smidt madresterne fra kantinen, papæsken og den tomme ketchupflaske i den rigtige skraldespand, siger miljøminister Lea Wermelin.

Virksomheder skal samme vej

Virksomheder har længe sorteret genanvendeligt erhvervsaffald. For eksempel har servicebranchen øget genanvendelsesprocenten fra ca. 53 procent i 2012 til ca. 60 procent i 2019.

Mange virksomheder forventes at øge mængden af genanvendelse yderligere, når de i højere grad begynder at sortere efter de samme retningslinjer, når det gælder de affaldstyper, man også ofte møder derhjemme – for eksempel madaffald, mad- og drikkekartoner og plastik.

- I 2030 skal vi genanvende mindst 60 procent af danskernes husholdningsaffald og virksomhedernes husholdningslignende affald. For at komme i mål skal vi have alle med, og både borgere og virksomheder skal sortere deres affald ens. Derudover skal der fra første færd designes varer og emballage med genanvendte materiale, og i det hele taget skal der designes med genbrug og genanvendelighed for øje. Det er nogle vigtige skridt, vi nu tager i arbejdet med den grønne omstilling, siger Lea Wermelin.

Derudover har miljøminister Lea Wermelin sat sig sammen med Folketingets partier til forhandlinger om udvidet producentansvar for emballage.

Udvidet producentansvar betyder, at virksomhederne skal tage ansvar for den emballage, de står bag, og det affald, det skaber.

Det skal skabe incitament til, at produkter pakkes ind i mindre emballage, og i emballage, der fra starten er tænkt til genbrug og genanvendelse.