Et flertal bakker op: Nu suspenderes det

23/12/2021 13:27

|

Christina Hansen

Foto: Shutterstock.com

Mest læste i dag

Et flertal af Forretningsudvalget bemyndigede på et møde 23. december, at Region Hovedstaden kan suspendere visse patientrettigheder og indgå aftaler med privathospitaler. 

”Partierne tiltræder en midlertidig suspension af patientrettighederne, men vi lægger vægt på, at hospitalerne har fokus på at flest mulige patienter fortsat udredes og behandles inden for de normale tidsrammer. Det handler jo om at finde den rette balance, så vi sikrer, at der er personale til at behandle patienter med COVID,” siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S).

På baggrund af Epidemikommissionens anbefaling besluttede Folketingets epidemiudvalg den 20. december 2021 at give regionerne mulighed for at suspendere visse patientrettigheder foreløbigt frem til slutningen af januar 2022, hvor det skal genvurderes, om COVID-19 fortsat er en samfundskritisk sygdom. 

Det ventes, at Sundhedsministeriet den 24. december offentliggør en bekendtgørelse om suspendering af patientrettigheder med en ikrafttræden den 3. januar 2022.

Forventet ramme

Det ventes, at Sundhedsministeriet vil lægge op til, at regionerne kan træffe beslutning om at fravige følgende patientrettigheder:

  • Retten til hurtig udredning
  • Det udvidede frie sygehusvalg (ret til at komme på privathospital, hvis patienten ikke kan udredes eller behandles inden 30 dage)
  • Retten til at få diagnostiske undersøgelser på et privathospital, hvis det offentlige hospital ikke kan tilbyde disse inden for 30 dage.
  • Hospitalernes oplysningspligt i indkaldelsesbreve (tid/dato, oplysninger om rettigheder)

Det bemærkes at, følgende rettigheder/områder ikke vil blive påvirket af suspenderingen.

  • Det frie sygehusvalg (retten til at vælge et andet offentligt hospital)
  • Psykiatrien
  • Reglerne om maksimale ventetider (kræft og hjerte)

”Hvis det lander som ventet, kan det give luft til afdelingerne, der ikke vil skulle bruge tid på at give og aflyse tider løbende, og det vil give patienter større klarhed om rettigheder og muligheder,” siger Lars Gaardhøj, der understreger, at Forretningsudvalget ønsker at følge udviklingen tæt på kommende møder.

Patienter på privathospitaler

Politikerne gav på mødet desuden bemyndigelse til at Region Hovedstaden indgå aftaler med private hospitaler, så det sikres at patienter forsat henvises til behandling i privat regi på forventeligt det nuværende niveau.

Hospitalerne skal dog have fokus på, at der ikke visiteres patienter til behandlinger på privathospitaler, hvor der er stor risiko for komplikationer og eventuelle genindlæggelser på intensiv. Der er også stor opmærksomhed på, at en øget aktivitet på de private hospitaler ikke kommer til at dræne de offentlige hospitaler for specialiseret personale.