Du kan blive smittet med Omikron-varianten flere gange

22/02/2022 10:52

|

Christina Hansen

Foto:

Mest læste i dag

Omikron-varianten kan opdeles i forskellige undertyper, og i Danmark har vi især været ramt af de to undertyper BA.1 og BA.2. I et nyt studium fra Statens Serum Institut (SSI) har man undersøgt, om smitte er sket to gange efter hinanden med hver af de to typer.

Svaret var ja – men overordnet set vurderes det dog kun at være sket sjældent.Senest redigeret den 22. februar 2022

Siden omikron-varianten kom til landet sidst i november 2021, er en stor del af den danske befolkning blevet smittet – omkring 2 millioner danskere har fået en positiv PCR-test siden da.

Det har vist sig, at omikron-varianten selv optræder i flere udgaver, og man kan blive smittet med forskellige undertyper.

Den undertype af omikron, der har fået navnet BA.1, er den hyppigste, men mange steder i verden ses en anden variant, BA.2, at være på fremmarch.

BA.2 har overtaget i Danmark

I Danmark har vi set det samme mønster meget tydeligt. Flertallet af dem, der fik omikron-smitte i december, blev smittet med BA.1, men i løbet af januar fik BA.2 efterhånden overtaget, og i øjeblikket udgør BA.2-varianten langt den største andel af smittede med coronavirus i Danmark, mens BA.1 nu kun optræder sjældnere.

Det har derfor været vigtigt at finde ud af, om man kan blive smittet med begge undertyper efter hinanden. Og hvis det sker, hvor syg man i så fald ville blive heraf.

67 er smittet to gange med omikron

Viden om, hvilken undervariant af omikron, danskere bliver smittet med, kommer især fra sekventering af virus fra de danskere, der tester positive i PCR-analyserne.

På SSI har man derfor undersøgt, hvor mange personer, der for nylig har haft to positive test og sammenholdt det med den information, man har fra sekventeringen af de virus, de var smittet med.

Man fandt 67 situationer, hvor den samme person havde to positive prøver, hvor der var imellem 20 og 60 dage imellem de to positive prøver, og hvor smitten var sket med undertyper af omikron.

Milde forløb

I 47 situationer havde personerne først haft en infektion med BA.1 og derefter med BA.2. De smittede personer var langt overvejende yngre og uvaccinerede, og de fleste havde oplevet milde symptomer i forbindelse med deres infektioner.

Der var dog ikke nævneværdig forskel på, hvor syg man følte sig i første og anden sygdomsrunde. Ingen af de smittede havde været alvorligt syge, og ingen var blevet indlagt på hospital i forbindelse med infektionerne. Ved de resterende 20 tilfælde var der tale om den samme virusvariant i de to prøver, og der vurderes at være tale om én igangværende infektion.

Sammenfattende kan man sige, at dette viser, at smitte med to forskelige undertyper af omikron kan forekomme. Det ser dog ud til, at det i Danmark kun er sket relativt sjældent, og at det overvejende har ramt yngre personer, der ikke var fuldt vaccinerede.