Dit toilet afslører om du har Covid-19

06/12/2021 14:07

|

Christina Hansen

Foto: Shutterstock.com

Mest læste i dag

Når sundhedsmyndighedernes opsporer og bekæmper covid-19, sker det blandt andet gennem prøver af spildevand.

Vigtig viden om covid-19 i dit toilet
Du ved det måske ikke, men når du går på toilettet, trækker ud og sender dit spildevand videre til renseanlægget, sender du også vigtig viden videre, som kan bruges til at opspore og bekæmpe covid-19.

Er du smittet, udskiller du med stor sandsynlighed nemlig virus gennem din afføring.

Dermed er det muligt at undersøge spildevandet for SARS-CoV-2, som er den samme forekomst, der kontrolleres for ved PCR-test, og som forårsager covid-19-smitte.

Opsporing af SARS-CoV-2 gennem spildevandsprøver er dog muligt på et langt tidligere tidspunkt, end via prøvetagning med podning i svælget.

Spildevandsprøver kan nemlig vise tegn på smitte, inden der opleves symptomer.

Test af spildevand er derfor en effektiv og vigtig metode til at opdage smittestigning og til at iværksætte forbyggende tiltag, som kan minimere og inddæmme spredning.

”Vi har de seneste par måneder taget døgnprøver af spildevandet fra indløbsbygværkerne til renseanlæggene i Aarup, Haarby, Assens og Aa Strand. Prøverne sender vi tre gange om ugen til Eurofins, der analyserer dem på vegne af Statens Serum Institut (SSI). Ved at undersøge spildevandet, er det muligt at danne sig et indtryk af smitteniveauet i det område, hvor spildevandet kommer fra. Metoden kan ikke bruges til at finde smitte blandt de enkelte borgere, men den kan bruges til at målrette og forebygge den generelle indsats imod covid-19 i de områder, hvor smitten er udbredt,” fortæller driftsmedarbejder Brian Gottschalck V. Larsen.

Prøver fra fire forsyninger
I de tilfælde, hvor der konstateres en forhøjet koncentration af SARS-CoV-2, kan myndighederne bede om supplerende prøver fra andre knudepunkter i de lokale spildevandssystemer.

På den måde er det muligt at lokalisere og inddæmme smitten rundt omkring i landet.

”Vi har i Assens Kommune endnu ikke modtaget anmodning om prøver fra andre knudepunkter i spildevandssystemet, end fra indløbsbygværkerne til renseanlæggene i Aarup, Haarby, Assens og Aa Strand. Men vi ved fra analyseresultaterne, som SSI løbende offentliggør, at der ofte er SARS-CoV-2-virus i prøverne fra samtlige anlæg. Det har der ikke mindst været de seneste par uger, hvor smittetrykket er steget ganske betragteligt,” tilføjer Brian Gottschalck V. Larsen.

”Vi udtager løbende spildevandsprøver og analyserer dem for diverse stoffer. Det er en fast del af vores arbejde. Vi har derfor stor ekspertise og veletablerede procedurer for prøvetagning, opbevaring, transport og analyse af prøverne – heriblandt også et fast og solidt samarbejde med anerkendte laboratorier. Det nye er, at vi nu også udtager prøver, der analyseres for, om der er spor af covid-19 i spildevandet,” siger driftschef Søren Rasmussen.

Opdager også omikron-varianten
Som leverandør af kritisk infrastruktur, glæder det også Søren Rasmussen, at Assens Forsyning A/S kan yde et betydeligt bidrag, når en samfundskritisk sygdom og pandemi rammer landet:

”I en situation som denne, hvor smitten breder sig, og der dagligt kommer nye tilfælde og indlæggelser med covid-19, må vi alle yde en ekstra indsats. Det er derfor meget glædeligt, at vi sammen med det øvrige samfund, kan bidrage til at komme igennem denne helt ekstraordinære situation. Og så er det ikke mindst glædeligt, at spildevandsprøverne nu også bliver analyseret for den helt nye Omikron-variant, hvilket SSI netop har bekræftet. Overvågning af spildevand er dermed et vigtigt instrument i den fremtidige pandemikontrol.”