Denne sygdom er den hyppigste dødsårsag hos børn i Danmark: Dette giver seks gange øget risiko

10/01/2022 09:03

|

Christina Hansen

Foto: Shutterstock

Mest læste i dag

Kræft hos børn er heldigvis sjældent. Men fordi det generelt er så sjældent, at børn dør i Danmark, er kræft alligevel den hyppigste dødsårsag hos børn. Man ved kun lidt om, hvorfor børn får kræft, derfor er forskning i årsagerne til kræft hos børn stadig et rigtig vigtigt område. Ikke mindst i årsagerne til hjernekræft, hvor man de sidste 40 år har set en stigning.

I helt nye resultater, der netop er offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift JAMA, har forskere fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning og Rigshospitalet undersøgt, hvilken betydning mødres brug af hormonprævention har, for børns risiko for at udvikle kræft i hjernen. Gennem registerdata har forskerne således undersøgt alle former for hormonprævention eksempelvis p-piller, spiral, p-stav og hormonindsprøjtninger.

Samlet set viser resultaterne, at mødres brug af hormonprævention ikke øger risikoen for, at deres børn får hjernekræft. Men et enkelt resultat slår ud. Det drejer sig om den type hormonprævention, som består af indsprøjtninger med hormonet gestagen. De bliver typisk givet en gang hver tredje måned. Og ifølge den nye undersøgelse er der en sammenhæng mellem dem og en øget risiko for hjernekræft hos børn. Det fortæller seniorforsker Marie Hargreave fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, der har stået i spidsen for forskningen:

– Denne type af prævention giver i vores undersøgelse mere end seks gange øget risiko for, at børn udvikler hjernekræft. Det er dog vigtigt at sætte tallene i perspektiv. Risikoen er stadig meget lille for den enkelte, så det skal ikke give grund til bekymring for den enkelte kvinde, hvis man har brugt denne type prævention, siger hun.

For læger og forskere er den nye viden ifølge Marie Hargreave interessant, fordi den peger på en sammenhæng, som det er vigtigt at undersøge nærmere:

– På sigt kan det måske få betydning for, hvordan og til hvem man bruger netop denne type hormonprævention samt bidrage til vigtig viden om hvorfor hjernekræft opstår, siger hun.

Viden kan sikre bedste brug af hormoner
I den nye undersøgelse har forskerne analyseret data fra børn, der er født i Danmark fra 1996 til 2014. I den periode blev der født 1.185.063 børn, og frem til 2018 havde i alt 725 af dem udviklet en hjernetumor.

Generelt har antallet af børn, der får hjernekræft, været stigende siden 1970’ne, uden at forskerne ved hvorfor. Nogle tilfælde opstår – som al anden kræft – tilfældigt på grund af uheldige ændringer i cellernes gener, mens andre tilfælde kan skyldes påvirkninger udefra. Forskerne arbejder derfor videre for at finde ud af, hvad stigningen i hjernekræft kan skyldes, og vil i kommende undersøgelser inkludere data fra hele Norden.

– Hormoner har flere positive effekter og er livsnødvendige for kroppens normale funktioner, men kan også spille en rolle i forhold til udvikling af kræft. Samtidig har brugen af dem i eksempelvis prævention, en række gevinster. Derfor er det vigtigt med forskning, der giver viden, som gør det muligt for den enkelte kvinde at træffe det bedste valg, og for eksperterne at give de bedste råd om, hvordan behandlinger med hormoner skal bruges – eller ikke bruges, siger Marie Hargreave.