Dato nærmer sig for 800.000 danskere: Kan det koste dig dyrt

24/06/2023 11:18

|

Redaktionen

Foto: Shutterstock
Hvis du venter kan det blive dyrt.

Mest læste i dag

Nu viser kalenderen snart den 3. juli. Og det betyder, at det snart er sidste chance for at betale sin restskat. 

I år har omtrent 800.000 danskere ifølge Skattestyrelsen skullet betale restskat på sammenlagt 6,4 milliarder kroner– og nu nærmer fristen for betaling af restskat sig.

Derfor giver Spar Nord sammen med revisions- og rådgivningsvirksomheden BDO dig et overblik over betydningen af at betale restskat før fristen den 3. juli.

Mens mange danskere har kunnet glæde sig over at have overskydende skattekroner til gode, har det modsatte været tilfældet for hver femte dansker.

Omtrent 800.000 danskere måtte nemlig i marts sande, at de skulle af med penge i restskat – et beløb, der samlet set løber op i 6,4 milliarder kroner, svarende til 8.000 kroner i gennemsnit.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Spar Nord og BDO.

"Det kan for nogle være fristende at lukke øjnene for beløbet og renterne – særligt hvis man skylder et højere beløb, som kan gøre ondt på pengepungen at betale tilbage over én gang. Men der er altså penge at spare ved at betale restskat tilbage hurtigst muligt," fortæller investeringskonsulent i Spar Nord, Karsten Brøndum Idskov.

Så meget kan du spare

Hvis du betaler restskat inden den 3. juli, skal du betale en såkaldt dag-til-dag-rente på 1,7 procent regnet fra 1. januar og frem til betalingsdatoen. Venter du til efter skæringsdatoen, kommer der et fast procenttillæg på 3,7 procent oveni.

"Har du en restskat på 8.000 kroner, som er gennemsnittet, vil du skulle betale knap 70 kroner i rentetillæg, hvis du betaler den 30. juni. Betaler du derimod restskatten efter fristen, løber det op i et tillæg på knap 300 kroner. Så der er altså penge at spare ved at betale inden skæringsdatoen – især hvis du skylder et større beløb," forklarer chefkonsulent hos BDO, Henning Boye Hansen.

Eksempelvis vil en restskat på 18.000 kroner betyde, at din nettoløn efter nytår vil falde med 1.500 kroner om måneden til afvikling af gælden.

"Det kan være fint at dele et beløb ud, hvis beløbet er så stort, at du ikke kan betale det på én gang for at få det ud af verdenen. Men du skal naturligvis være opmærksom på, at det bliver dyrere i sidste ende at vente, og samtidig skal du være beredt på et mindre rådighedsbeløb til næste år," siger Karsten Brøndum Idskov.

Hvis du skylder mere end 21.700 kroner

Har du en restskat, der er større end 21.700 kroner, som du ikke betaler inden fristen, vil et tilsvarende beløb med restskattetillæg bliver indregnet i din restskat for 2024.

Derudover vil den overskydende del skulle betales i tre rater, der forfalder til betaling i august, september og oktober.

"Hvis du eksempelvis skylder 25.000 kroner, vil et beløb på 22.503 kroner, som er inklusive tillægget på de 3,7 procent, blive regnet med i din forskudsskat til næste år. Derudover vil du efter sommerferien i år skulle betale et restbeløb på 3.422 kroner inklusive rentetillæg," siger Henning Boye Hansen afsluttende.