Dammark giver 30 millioner kroner til dette land

19/11/2021 09:20

|

Christina Hansen

Foto. Shutterstock

Mest læste i dag

Nyt dansk bidrag skal styrke FN’s humanitære indsatser i Etiopien, hvor den humanitære situation er dybt alvorlig. Udviklingsministeren deltager i dag i EU’s udviklingsministermøde i Bruxelles, hvor Danmark har været med til at få Etiopien på dagsordenen.

Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen udtaler:
”Jeg er dybt bekymret over den humanitære situationen i Etiopien. Millioner af mennesker har akut brug for nødhjælp. Rigtig mange af dem er ramt af den væbnede konflikt i nord. Samtidig kæmper de i den sydlige del af landet med tørke.”

Ministeren tilføjer: ”Det er afgørende at vi støtter civilbefolkningen i lyset af den alvorlige situation, landet befinder sig i. Derfor giver Danmark nu et nyt bidrag på 30 mio. kr. til den humanitære indsats i Etiopien.”

Udviklingsministeren deltager i dag i EU’s udviklingsministermøde i Bruxelles, hvor bl.a. Etiopien skal drøftes.

”Vi skal stå sammen og sende et klart og tydeligt signal til den etiopiske regering om, at den nuværende konfliktoptrapning ikke er holdbar. Jeg har bedt om at få Etiopien på dagsordenen til EU’s udviklingsministermøde i dag. Her vil jeg understrege vigtigheden af en fælles tilgang i EU til tilpasninger i udviklingssamarbejdet med Etiopien.”

Det danske bidrag går til FN’s humanitære landefond ledet af FN's Nødhjælpsorganisation (OCHA) og støtter indsatser i både de konfliktramte områder og andre dele af Etiopien berørt af tørke. Det nye bidrag vil samtidig støtte underfinansierede indsatser for piger og kvinder, der er i særlig risiko for at blive udsat for kønsbaseret vold.

Baggrund
20 millioner mennesker har ifølge FN behov for livreddende nødhjælp i Etiopien.

Med de seneste udviklinger i konflikten og sikkerhedssituationen i Etiopien forventes de humanitære behov fortsat at være stigende.

De store behov skyldes den nu et år lange væbnede konflikt i det nordlige Etiopien, generel destabilisering og etniske stridigheder i hele landet, tørke, oversvømmelser, græshoppeangreb samt sygdomsudbrud.

På trods af de store behov er FN’s, humanitære responsplaner underfinansierede.

Danmark har siden konflikten brød ud givet et betydeligt bidrag til humanitære indsatser i Etiopien.

Den danske støtte har særligt haft fokus på at beskytte internt fordrevne, herunder piger og kvinder, samt indsatser for at forebygge og behandle underernæring og manglende adgang til vand og sundhedsydelser.

Med det nye bidrag har Danmark i 2021 støttet de humanitære indsatser i Etiopien med 143 mio. kr.
Danske bevillinger til humanitære indsatser i 2021 er fordelt mellem UNFPA, UNICEF, UNHCR samt humanitære aktiviteter gennem de danske NGOer.

Derudover har også den danske nødhjælpspulje (DERF) – der administreres af Civilsamfund i Udvikling (CISU) - åbnet for ansøgninger fra mindre danske organisationer og frivilliges humanitære indsatser i Etiopien.